Khai giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC Thị xã Hoàng Mai K6
08/12/2019 08:30
Ngày 07/12/2019, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính K6 (khóa 2019 – 2021) tại Thị xã Hoàng Mai. Dự Lễ Khai giảng, về phía Trường Chính trị tỉnh có đồng chí ThS.Phan Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng, cùng các đồng chí đại diện các khoa, phòng của nhà trường. Về phía Thị xã Hoàng Mai, có đồng chí Võ Văn Dũng, TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã
Khai giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC Thị xã Hoàng Mai K6

     Ngày 07/12/2019, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính K6 (khóa 2019 – 2021) tại Thị xã Hoàng Mai. Dự Lễ Khai giảng, về phía Trường Chính trị tỉnh có đồng chí ThS.Phan Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng, cùng các đồng chí đại diện các khoa, phòng của nhà trường. Về phía Thị xã Hoàng Mai, có đồng chí Võ Văn Dũng, TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng Thị ủy; phòng Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã; tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thị xã; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Chi ủy, cơ quan có học viên tham gia khóa học và toàn thể học viên Lớp Trung cấp LLCT-HC TX.Hoàng Mai K6.

     Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính TX.Hoàng Mai K6 có 72 học viên, hiện đang công tác, lao động trong các đơn vị: Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai, bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập và các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn. Khóa học sẽ diễn ra với chương trình học bao gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề chung về Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật; quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân… Bên cạnh đó, khóa học còn có chương trình nghiên cứu thực tế tại địa phương, cơ sở nhằm trang bị cho học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong thời kỳ mới.

 Đ/c ThS. Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại buổi Lễ

     Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Phan Tiến Dũng thay mặt lãnh đạo nhà trường nhiệt liệt chào đón các học viên tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm. Thời gian qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị, Trường Chính trị Nghệ An luôn phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức các loại hình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng học viên. Để lớp học diễn ra thành công, đồng chí đề nghị các khoa, phòng chức năng, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên được phân công giảng dạy nghiêm túc thực hiện quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nhằm tạo ra môi trường học tập nghiêm túc, khoa học; nắm bắt đặc điểm học viên, tích cực nâng cao chất lượng bài giảng, phát huy vai trò trung tâm của người học. Đồng chí đề nghị các học viên sắp xếp công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường, đặc biệt là giờ giấc lên lớp, tham gia học tập đầy đủ để lĩnh hội kiến thức, vận dụng hiệu quả vào quá trình công tác.

Đ/c Võ Văn Dũng - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã phát biểu tại buổi Lễ

     Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Võ Văn Dũng thay mặt lãnh đạo Thị xã Hoàng Mai cảm ơn Trường Chính trị Nghệ An thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ Thị xã trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, phẩm chất chính trị, hiệu quả hoạt động công vụ, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên chức của đơn vị mình tham gia khóa học nghiêm túc; Trung tâm BDCT Thị xã quan tâm quản lý lớp học một cách khoa học; các học viên sắp xếp công việc hợp lý, tham gia khoá học đầy đủ, hiệu quả, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đảng viên trong học tập và rèn luyên, xem đây là cơ hội tốt để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân.

Đ/c Tạ Hồng Phương - Đại diện học viên phát biểu tại buổi Lễ

     Đại diện cho học viên phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tạ Hồng Phương thể hiện niềm vinh dự và tự hào khi được trở thành học viên của nhà trường, đồng thời quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt chương trình khóa học đã đề ra, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của nhà trường, sắp xếp công việc khoa học tham gia học tập đầy đủ, tích cực nghiên cứu, rèn luyện để lĩnh hội, trau dồi kiến thức nhằm đạt được kết quả học tập cao nhất./.

Các đồng chí trong Ban Cán sự Lớp học

 

Đinh Dũng