Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K35 và Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K11 năm 2021
07/06/2021 11:24
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, sáng nay ngày 7/6/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K35 và Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K11 năm 2021...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K35 và Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K11 năm 2021

     Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, sáng nay ngày 7/6/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K35 và Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K11 năm 2021. Dự Lễ Khai giảng có các đồng chí: Lê Ngọc Đào, Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường cùng toàn thể học viên 02 lớp.


     Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng tuân thủ nghiêm các nguyên tắc trong phòng, chống dịch COVID-19

     Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K35 có 50 học viên, đến từ các sở, ban, ngành, các đơn vị cấp huyện, trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong thời gian học 02 tháng, các học viên được tiếp cận 16 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo với ba phần chính: kiến thức chung, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ và các kỹ năng…

Đ/c Dương Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K35 

     Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Dương Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng khẳng định, lớp học nhằm trang bị, củng cố, cập nhật, nâng cao những kiến thức chung, cơ bản về quản lý nhà nước và các kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của học viên; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; góp phần xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất, đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân… 

      Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K11 có 50 học viên. Trong thời gian học 1,5 tháng, học viên tham gia học tập 17 chuyên đề giảng dạy, 03 chuyên đề báo cáo, đi nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận.

Đ/c Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K11

     Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng chúc mừng các học viên tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh, khóa học diễn ra trong bối cảnh đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, yêu cầu về vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ đối với công cuộc đổi mới ngày càng cao; việc tham gia khóa học là cơ hội để các học viên củng cố, nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước; củng cố bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển cho học viên các kỹ năng cơ bản của công chức ngạch chuyên viên chính; góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tạo bước chuyển biến về tinh thần, thái độ phục vụ của học viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp; nâng cao chỉ số mức hài lòng của Nhân dân đối với công chức và công sở.

Đ/c Lê Thu Hường, Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học

     Đồng chí đề nghị phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, giảng viên giảng dạy và toàn thể học viên thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo nhằm tạo ra một môi trường học tập nghiêm túc, khoa học để khóa học có chất lượng cao, tạo được diễn đàn trao đổi, học hỏi hữu ích giữa các học viên; có biện pháp nâng cao chất lượng bài giảng cũng như thực hiện các quy trình đào tạo nhằm phát huy vai trò trung tâm của người học; các học viên cần nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, đặc biệt là giờ giấc lên lớp để khóa học đạt được kết quả cao. Đồng chí cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận sự quan tâm, phối hợp có hiệu quả của Sở Nội vụ, các ban ngành liên quan trong thời gian tới để nhà trường hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

     Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên được phân công giảng dạy cùng toàn thể học viên nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch, đảm bảo thực hiện tốt 5K để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Đ/c Phan Chí Thành đại diện học viên phát biểu tại Lễ khai giảng

     Đại diện cho học viên phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Chí Thành, học viên lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K11 thể hiện niềm vinh dự của toàn thể học viên khi được tham gia khóa học, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm chỉnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, nội quy, quy định của nhà trường, cố gắng lĩnh hội, trau dồi kiến thức để khóa học đạt được kết quả cao nhất.

 

Hằng Nga