Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương
05/09/2023 03:12
🌹Thời gian: 19h30 - THỨ 2, NGÀY 11/9/2023 (Học ngoài giờ hành chính) 👉1. Đối tượng, tiêu chuẩn: - Là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu (Lớp BD ngạch chuyên viên và tương đương); - Là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương
Thời gian: 19h30 - THỨ 2, NGÀY 11/9/2023 (Học ngoài giờ hành chính)
1. Đối tượng, tiêu chuẩn:
- Là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu (Lớp BD ngạch chuyên viên và tương đương);
- Là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo quy định (Lớp BD ngạch CVC và tương đương).
2. Thời gian, hình thức:
- Thời gian: Học vào 05 buổi tối trong tuần
- Hình thức: HỌC TRỰC TUYẾN.
3. Văn bằng chứng chỉ được cấp:
- Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương
- Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương
4. Hồ sơ thủ tục nhập học: Liên hệ: Đ/c Thái Thị Kim Anh - ĐT 0948766239, CV phòng QLĐT&NCKH, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; Email: kimanhdtctna@gmail.com. (Lưu ý: Học viên đăng ký lớp BD ngạch CV chính và tương đương nộp bản foto chứng chỉ BD ngạch chuyên viên trước ngày khai giảng)