Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 1 năm 2020
15/06/2020 11:22
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng nay 15/6/2020, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức khai mạc Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K1 năm 2020. Dự Lễ khai mạc, có đồng chí Trần Quốc Chung- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng, đại diện phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ, lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường cùng toàn thể học viên khóa học...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 1 năm 2020

      Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng nay 15/6/2020, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức khai mạc Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K1 năm 2020. Dự Lễ khai mạc, có đồng chí Trần Quốc Chung- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng, đại diện phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ, lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường cùng toàn thể học viên khóa học.

     Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 1 năm 2020 có 57 học viên, là công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng, quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị cấp huyện. Trong suốt khóa học, học viên được nghiên cứu 9 chuyên đề: tổng quan về năng lực, lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch, kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự, kỹ năng áp dụng pháp luật, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tham mưu, kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện; kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông; 3 chuyên đề báo cáo và viết tiểu luận cuối khóa.

 

Đ/c Trần Duy Rô Nin – Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học công bố các quyết định

     Chương trình nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức mới, trau dồi những kiến thức đã có, rèn luyện và phát triển các kỹ năng cơ bản để học viên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay

   Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại buổi lễ

     Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng nêu bật vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nền công vụ, trong đó công tác bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm là một xu thế quan trọng của thế giới cũng như trong nước; khóa học là cơ hội giúp cho học viên bổ sung, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện các kỹ năng cơ bản về quản lý, lãnh đạo; từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ. Để khóa học diễn ra thành công, đồng chí đề nghị Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên được phân công giảng dạy thực hiện tốt quy chế đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng môi trường học tập nghiêm túc, khoa học, tạo được diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm công tác giữa các học viên; tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng, phát huy vai trò trung tâm của người học. Các học viên xác định đúng đắn động cơ học tập, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, tham gia học tập đầy đủ các nội dung chương trình để khóa học đạt được kết quả cao nhất.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

     Đại diện cho học viên phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tùng Lâm- Chánh Văn phòng Sở Y tế bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia khóa học; thể hiện quyết tâm, cố gắng trong học tập để lĩnh hội kiến thức, kỹ năng từ giảng viên; đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của nhà trường và lớp học; phấn đấu đạt kết quả học tập tốt nhất và vận dụng có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị trong quá trình công tác./.

Đ/c Nguyễn Tùng Lâm, đại diện học viên phát biểu tại buổi lễ

 

 

 

Hằng Nga