Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại Nghệ An năm 2020
27/08/2020 03:17
Thực hiện Quyết định số 2877-QĐ/HVCTQG ngày 20/8/2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chiều nay, 27/8/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của 2 trường chính trị Trần Phú Hà Tĩnh và Nghệ An.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại Nghệ An năm 2020

     Thực hiện Quyết định số 2877-QĐ/HVCTQG ngày 20/8/2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chiều nay, 27/8/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của 2 trường chính trị Trần Phú Hà Tĩnh và Nghệ An.

    Dự Lễ khai giảng về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS,TS Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chủ nhiệm Đề án 587; GS,TS Trần Văn Phòng – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Ts. Ngô Ngân Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Chánh Văn phòng Đề án 587; các đồng chí cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đề án 587; về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; Hồ Đăng Tài – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trần Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tôn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Trọng Tứ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Nghệ An cùng học viên lớp học.

 

PGS,TS Hoàng Anh , Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chủ nhiệm thường trực Đề án 587,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng

    Phát biểu khai giảng, PGS,TS Hoàng Anh chúc mừng các học viên được tham gia khóa học dành cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có trình độ thạc sỹ trở lên của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An và Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tư tưởng lý luận chứa đựng những giá trị bền vững có sức sống mãnh liệt, to lớn trong thời đại ngày nay. Tham gia chương trình học của lớp Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học viên sẽ tập trung tìm hiểu, nghiên cứu và thảo luận về các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăngghen; các tác phẩm tiêu biểu của V.I.Lênin và của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 8 chuyên đề bổ trợ. Nội dung chương trình lớp học trực tiếp gắn liền với công việc nghiên cứu, giảng dạy, nhiệm vụ chuyên môn của các học viên.

     Trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, đội ngũ giảng viên của các trường chính trị tỉnh cần được trang bị phương pháp tiếp cận, phương pháp tư duy mới để nắm bắt được tinh thần của các tác phẩm kinh điển, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, củng cố lập trường giai cấp, giữ vững bản lĩnh chính trị của người cán bộ cách mạng, cán bộ khoa học, giảng viên trường Đảng. Việc tham gia khóa học sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu được nâng cao 1 bước về kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu ban Quản lý tổ chức điều hành, quản lý lớp học theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; mỗi học viên cần nêu cao tinh thần gương mẫu của người cán  bộ khoa học, chấp hành tốt nội quy lớp học, quy định của Học viện, cơ sở đào tạo; nhiệt tình trao đổi, thảo luận để lớp học đạt kết quả cao nhất.

Đ/c Lê Thị Hoài Chung – Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ

         Phát biểu tại Lễ khai giảng, đại diện lãnh đạo 2 Trường Chính trị tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An khẳng định, việc tổ chức lớp học sẽ giúp trang bị kiến thức kinh điển, chuyên sâu về lý luận chính trị cho các giảng viên trường chính trị tỉnh, chuẩn hóa yêu cầu chuyên môn của giảng viên theo tiêu chí trường chính trị chuẩn trong hệ thống học viện; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của PGS,TS Hoàng Anh, các học viên sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu của khóa học. Trường Chính trị Nghệ An và Chính trị Hà Tĩnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để khóa học thành công tốt đẹp. 

TS. Ngô Ngân Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ,
Chánh Văn phòng Đề án 587, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
công bố các quyết định liên quan lớp học.

         Thay mặt lãnh đạo hai trường Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng chí gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc Học viện, Văn phòng Đề án 587, các thầy, cô giáo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức khóa học, giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên nâng cao trình độ, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của các trường chính trị tỉnh và mong muốn trong thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Học viện, Ban Chủ nhiệm Đề án 587 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, và các cơ quan, đơn vị của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng lớp học

Hằng Nga