Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
15/06/2020 11:24
Thực hiện Công văn số 649-CV/HVCTQG ngày 29/5/2020 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc đề nghị mở lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; sáng nay ngày 15/6/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Đào tạo, Bộ Công an tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

     Thực hiện Công văn số 649-CV/HVCTQG ngày 29/5/2020 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc đề nghị mở lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; sáng nay ngày 15/6/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Đào tạo, Bộ Công an tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng

     Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các Trường Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tá Nguyễn Đăng Sáu, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Lê Thị Hoài Chung, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Vụ Các Trường Chính trị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Cục Đào tạo, Bộ Công an  và Công an tỉnh Nghệ An; Trường Chính trị tỉnh Nghệ An cùng 88 học viên lớp học.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Vụ trưởng Vụ Các Trường Chính trị phát biểu tại buổi lễ

     Lớp học diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 24/6/2020 với 16 chuyên đề, 01 báo cáo về tình hình nhiệm vụ địa phương, 01 báo cáo về tình hình nhiệm vụ của ngành công an, 01 buổi thảo luận và 01 bài tiểu luận cuối khóa học. Thông qua các chuyên đề, báo cáo sẽ giúp cho các đồng chí học viên nắm được những kiến thức cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam; các kỹ năng lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ công tác Đảng; Mặt trận Tổ quốc; nghiệp vụ công tác của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; nắm rõ được tình hình nhiệm vụ của địa phương, của ngành.

Đại tá Nguyễn Đăng Sáu – Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

     Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Lê Thị Hoài Chung khẳng định công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay của Đảng ta, cần được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học và hiệu quả. Đồng chí mong muốn với những nội dung kiến thức được trang bị qua khóa học, học viên sẽ xây dựng cho mình một phương pháp luận đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giải quyết tốt các công việc đang đảm nhiệm, những vấn đề thực tiễn đặt ra trong cuộc sống. Đồng chí cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ Các Trường Chính trị đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Trường Chính trị Nghệ An trong công tác đào tạo, bồi dưỡng thời gian qua; cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để lớp học diễn ra đúng kế hoạch.

Đ/c Lê Thị Hoài Chung – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ khai giảng

         Thay mặt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các Trường Chính trị chúc mừng 88 học viên được cử tham gia khóa học. Thực hiện chủ trương bố trí 100% cán bộ công an chính quy xuống cơ sở đảm nhiệm các chức danh Công an xã nhằm tăng cường đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự địa bàn cơ sở; khóa học giúp học viên rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức lý luận Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác; thực hành các kỹ năng lãnh đạo, quản lý về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao năng lực thực tiễn, hiệu quả tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Đây là lớp học thứ hai Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an tổ chức bồi dưỡng, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện khối kiến thức lý luận chính trị và xác nhận trình độ tương đương cho đối tượng là cán bộ công an nhân dân dự kiến tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

    Đ/c Lê Thu Hường – Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học công bố các quyết định

     Phát biểu chỉ đạo lớp học, Đại tá Nguyễn Đăng Sáu, Phó Cục trưởng Cục đào tạo, Bộ Công an yêu cầu các học viên phải nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, quán triệt thực hiện đầy đủ các nội quy, quy chế của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; giữ gìn hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân, thực hiện tốt chương trình khóa học. Ban Quản lý lớp học cần theo dõi chặt chẽ tình hình học tập của lớp, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh để khóa học thành công tốt đẹp. Đồng chí gửi lời cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối kết hợp để Cục Đào tạo Bộ Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra./.

 

 

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chỉ đạo và các học viên lớp học

 

 

 

 

 

 

 

 

Hằng Nga