Hội thảo khoa học: “Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay”
27/12/2022 11:10
Chiều ngày 27/12/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay”. Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; cán bộ, giảng viên trường chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo một số huyện, thành, thị ủy; xã, phường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...
Hội thảo khoa học: “Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay”

Chiều ngày 27/12/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay”. Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; cán bộ, giảng viên trường chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo một số huyện, thành, thị ủy; xã, phường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm làm sáng tỏ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của hệ thống chính trị ở Nghệ An trong việc lãnh đạo, tổ chức, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tổng kết những thành quả và những bài học kinh nghiệm sau quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM ở Nghệ An.

Đ/c Dương Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu đề dẫn hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Dương Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Tổ chức hội thảo khoa học là một việc có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tam nông và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Những kết quả nghiên cứu và ý kiến khoa học tại hội thảo sẽ góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm xây dựng một nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Các đại biểu báo cáo tham luận tại Hội thảo

 Hội thảo đã nhận được gần 20 bài viết, nhiều ý kiến tham luận tại Hội thảo. Các ý kiến trao đổi tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hiện nay. Trong đó làm rõ quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và những vấn đề đặt ra đối với tỉnh Nghệ An hiện nay; đánh giá thực trạng việc tổ chức, vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong thời gian qua; đề xuất phương hướng, giải pháp, cách thức để nâng cao vai trò của hệ thống chính trị trong việc tổ chức, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Hội thảo cũng đã tiến hành trao đổi, nghiên cứu về những mô hình tiêu biểu, cách làm hay về nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở Nghệ An nhằm đưa xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu.

Đồng chí Hồ Phi Triều – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu tổng kết Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Hồ Phi Triều – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cảm ơn các nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ban, ngành; nhà quản lý các cấp; địa phương đã có những ý kiến đóng góp quý báu, là cơ sở tham khảo để đề xuất tỉnh Nghệ An xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp, tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đồng chí mong muốn, sau Hội thảo, việc tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển bền vững sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác và những ý kiến tham gia của các nhà khoa học và các nhà lãnh đạo, nhà quản lý trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm để công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ngày càng có hiệu quả cao hơn./.

”Tính đến ngày 30/11/2022 toàn tỉnh đã có 299/411 xã đạt chuẩn NTM (đạt 72,74%); 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 6,68%); 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Quỳnh Đôi huyện Quỳnh Lưu, Kim Liên huyện Nam Đàn); Có 7 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đó là: Các huyện Nam Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hoà, TP Vinh; 187 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2022 toàn tỉnh có thêm: 10 xã đạt chuẩn NTM nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên là 309 xã (đạt 75,18%); có 22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM mới nâng cao lên là 42 xã (chiếm 14,23% xã NTM); có thêm 04 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lên là 06 xã; có 02 huyện đạt chuẩn NTM nâng tổng số đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới  lên 9 đơn vị đó là: TP Vinh, Thị xã Thái Hoà, huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành, huyện Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Diễn Châu.”

Hằng Nga