Hội thảo khoa học “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân xã ở tỉnh Nghệ An”
30/09/2021 02:53
Thực hiện chương trình kế hoạch năm 2021, sáng ngày 30/9/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân xã ở tỉnh Nghệ An". Tham gia Hội thảo, về phía khách mời có các đồng chí: TS. Nguyễn Văn Đại – Trưởng Bộ môn, Khoa Luật, Trường Đại học Vinh; đại diện lãnh đạo phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên - Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn, Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn, huyện Anh Sơn...
Hội thảo khoa học “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân xã ở tỉnh Nghệ An”

     Thực hiện chương trình kế hoạch năm 2021, sáng ngày 30/9/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân xã ở tỉnh Nghệ An". Tham gia Hội thảo, về phía khách mời có các đồng chí: TS. Nguyễn Văn Đại – Trưởng Bộ môn, Khoa Luật, Trường Đại học Vinh; đại diện lãnh đạo phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn, Ủy ban nhân dân xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn. Về phía nhà trường có đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể giảng viên nhà trường. Chủ trì Hội thảo, đồng chí Dương Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Phạm Thị Như Quỳnh, Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật.

 Đại biểu tham dự Hội thảo

     Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Lê Thị Hoài Chung nhấn mạnh “Hội thảo là diễn đàn khoa học của các nhà khoa học, nhà quản lý và đội ngũ giảng viên của Trường Chính trị về cơ sở khoa học của xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước của UBND xã, tỉnh Nghệ An”; phân tích và đánh giá thực trạng xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước của UBND xã, tỉnh Nghệ An; phương hướng những giải pháp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước của UBND xã, tỉnh Nghệ An…

 Đ/c Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu đề dẫn Hội thảo

     Hội thảo đã nhận được 22 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý từ Khoa Luật, Đại học Vinh; Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, UBND huyện Nghĩa Đàn, UBND xã Thành Sơn - Anh Sơn và giảng viên các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Trong đó, có 8 ý kiến được trình bày trực tiếp tại Hội thảo. Các bài tham luận, các ý kiến thảo luận tại Hội thảo đã làm rõ cơ sở khoa học, tính cần thiết xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã; Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng cải cách hành chính, kiện toàn, sắp xếp bộ máy hành chính cấp xã; các tham luận đề cập đến phương hướng, giải pháp xây dựng bộ tiêu chí, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các tiêu chí: Tiêu chí đánh giá việc xây dựng và thực thực hiện thể chế; Tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền tổ chức thực hiện và quản lý của Ủy ban nhân dân xã; Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công do Ủy  ban nhân dân xã chịu trách nhiệm cung ứng; Tiêu chí đánh giá sự hài lòng của công dân, tổ chức đối với các dịch vụ do Ủy ban nhân dân xã cung ứng. Tiêu chí đánh giá hiệu quả cải cách thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân xã. Tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, ngân sách của Ủy bân nhân dân cấp xã.

TS. Nguyễn Thị Hoài An, Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật trình bày tham luận tại Hội thảo

 TS. Nguyễn Văn Đại, Trưởng Bộ môn, Khoa Luật - Trường Đại học Vinh trình bày tham luận tại Hội thảo

Đ/c Đào Anh Tân, Chủ tịch UBND xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn trình bày tham luận tại Hội thảo

      Kết luận Hội thảo, đồng chí Dương Thanh Binh xin cảm ơn sự quan tâm của các nhà khoa học, các đại biểu từ các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An đối với chủ đề Hội thảo. Những vấn đề trao đổi, thảo luận tại Hội thảo có ý nghĩa về mặt lý luận và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đối với chính quyền cấp xã tỉnh Nghệ An. Những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính; kiến nghị, đề xuất được đề cập tại Hội thảo là cơ sở để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thời gian tới.

 Đ/c Dương Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu Tổng kết Hội thảo

     Bế mạc Hội thảo, đồng chí nhấn mạnh: Hội thảo khoa học “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước của UBND xã, tỉnh Nghệ An” đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đây là Hội thảo khoa học ứng dụng có ý nghĩa thiết thực, là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu về hiệu quả quản lý nhà nước nói chung cũng như hiệu quả quản lý của UBND cấp xã nói riêng trong thời gian tới.

 Toàn cảnh Hội thảo

      Thay mặt lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, đồng chí gửi lời cảm ơn các vị đại biểu, các nhà khoa học đến từ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An; Khoa Luật Đại học Vinh; UBND huyện Nghĩa Đàn, UBND xã thành Sơn và các đồng chí cán bộ, giảng viên nhà trường đã tham gia viết bài tham luận và tới dự hội thảo. Cảm ơn các các khoa, phòng đã phối hợp để làm tốt công tác chuẩn bị, góp phần quan trọng cho Hội thảo khoa học thành công tốt đẹp./.

 

 

Hằng Nga