Hội thảo khoa học: "Nâng cao chất lượng đào tạo - bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu Trường Chính trị chuẩn mức I"
05/11/2021 01:08
Sáng ngày 04/11/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu Trường Chính trị chuẩn mức I". Tham gia Hội thảo, về phía khách mời có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan. Về phía nhà trường có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể giảng viên nhà trường...
Hội thảo khoa học:

     Sáng ngày 04/11/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu Trường Chính trị chuẩn mức I". Tham gia Hội thảo, về phía khách mời có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan. Về phía nhà trường có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể giảng viên nhà trường. Chủ trì Hội thảo, đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Lê Thu Hường - Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 

 Đại biểu tham dự Hội thảo

Đ/c Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Đ/c Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Đ/cLê Thu Hường - Trưởng phòng QLĐT&NCKH chủ trì Hội thảo

      Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm đánh giá thực trạng, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp, góp phần làm rõ thêm các luận cứ khoa học để tiếp tục đổi mới, phát triển đồng bộ, toàn diện công tác đào tạo - bồi dưỡng của nhà trường giai đoạn 2020 - 2025.

 Đ/c Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu đề dẫn Hội thảo

     Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Lê Thị Hoài Chung nhấn mạnh: Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng là yếu tố hàng đầu quyết định sự tồn tại, phát triển của nhà trường. Khi xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu nhà trường phải không ngừng đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn mức độ 1”, là dịp có ý nghĩa quan trọng để đánh giá toàn diện về công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng Quy định 11 số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn; đồng chí mong muốn các tham luận tại Hội thảo sẽ đưa ra các giải pháp đổi mới, phát triển để sớm đưa Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn mức I, trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh nhà.

 Đ/c Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng báo cáo tham luận tại Hội thảo

     Hội thảo đã nhận được 13 bài viết và 8 ý kiến tham luận tại Hội thảo. Các bài nghiên cứu và những ý kiến phát biểu tại Hội thảo có nhiều nội dung mới, sâu sắc, có hàm lượng khoa học cao, giàu tính thực tiễn; khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn trong việc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị; đánh giá về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường trong thời gian qua; xác định vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất. đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ mới. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo,bồi dưỡng, xây dựng, phát triển nhà trường hiện nay và những năm tiếp theo.

 Đ/c Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu Tổng kết Hội thảo

     Kết luận Hội thảo, đồng chí Dương Thanh Bình cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường trong thời gian qua. Hội thảo khoa học là dịp để cán bộ, viên chức nhà trường nhận thức sâu sắc về Quy định số 11 của Ban Bí thư, và ý nghĩa của nó đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh; cung cấp thêm nhiều cơ sở lý luận, thực tiễn cần thiết để nhà trường nỗ lực, tập trung và phát huy mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nghiên cứu, giảng dạy, phấn đấu xây dựng thành trường chính trị chuẩn trong giai đoạn mới. Theo số liệu khảo sát, đến nay, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là một trong số ít những đơn vị đạt 45 tiêu chí ( đạt 80, 36%), theo tiêu chí trường chuẩn mức độ I./.

 

Hằng Nga