Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022
24/01/2022 03:47
Ngày 24/01/2022, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An; tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể viên chức, người lao động nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Nguyễn Phùng Khánh, Chủ tịch Công đoàn...
Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022

     Ngày 24/01/2022, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An; tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể viên chức, người lao động nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Nguyễn Phùng Khánh, Chủ tịch Công đoàn.

 Đ/c Lê Thị Hoài Chung, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

     Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021, những quy định về thực hiện dân chủ, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Báo cáo công khai tài chính năm 2021; Báo cáo hoạt động và chương trình công tác năm 2022 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Hội nghị viên chức, người lao động các khoa, phòng.

 

 Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ năm 2021

 

Đ/c Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng giải đáp các ý kiến đóng góp Bộ Quy chế

ế

Đ/c Nguyễn Văn Chính, Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp báo cáo công khai tài chính năm 2021

 

Đ/c  Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, giám sát năm 2021

Năm 2021, Đảng ủy, Ban Giám hiệu tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, điều hành xây  dựng tập thể Trường vững mạnh, đoàn kết, cộng sự, hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021. Nhiều chỉ tiêu vượt trội, đặc biệt tập thể trường được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua và đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua. Công đoàn đạt 9/9 chỉ tiêu vượt. Nhà trường đã phối hợp và đào tạo, bồi dưỡng được 108 lớp với 7.155 học viên, trong đó mở mới 71 lớp với 4.647 học viên, đạt 136,54% số lớp với 139,97% số học viên so với Kế hoạch tỉnh giao; chủ trì tham mưu, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp tỉnh "Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An; triển khai Đề án số 35-ĐA/TU, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”; chủ trì tổ chức 03 Hội thảo khoa học cấp trường; UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện 01 Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu thực trạng và xây dựng khung chương trình, bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã ở Nghệ An”; xuất bản 01 cuốn sách kỷ yếu Hội thảo khoa học; nghiệm thu 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; phát hành 03 số Nội san “Thông tin lý luận và thực tiễn”; Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức thực tế cho cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Đội ngũ cán bộ, giảng viên thường xuyên được quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng. Trong năm, có 02 giảng viên bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ; 02 đồng chí hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sỹ; 45 lượt viên chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; 03 giảng viên đạt giảng viên giỏi toàn quốc, trong đó có 2 đồng chí đạt loại xuất sắc. Các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái trong cán bộ, viên chức, người lao động được quan tâm thường xuyên, kịp thời. Chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động được quan tâm, chăm lo.   

     Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu thảo luận, đặc biệt có sự giải trình về các ý kiến góp ý của các đơn vị khoa, phòng về quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng, quy chế hoạt động khoa học, quy chế chi tiêu nội bộ… các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động nhằm tiếp tục bổ sung và hoàn thiện báo cáo, bổ sung quy chế, thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; hành chính – quản trị trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2027

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Khánh, Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua và ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu thi đua giữa lãnh đạo Nhà trường, Công đoàn và các khoa, phòng chuyên môn năm 2022; thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022.

     Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh Mai – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu của nhà trường để hội nghị diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch, cởi mở và ghi nhận những nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động của nhà trường với nhiều kết quả đáng tự hào. Năm 2021 với rất nhiều khó khăn nhưng nhà trường đã vượt qua và đạt được nhiều kết quả được các cấp ghi nhận.

Đ/c Đào Thị Thanh Mai – Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

     Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng năm 2021, với truyền thống đoàn kết, cộng sự Trường Chính trị tỉnh Nghệ An sẽ khắc phục tồn tại hạn chế, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện. Đồng chí mong muốn công đoàn nhà trường trong năm tới tiếp tục thực hiện công tác dân chủ trong toàn đơn vị; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác bảo đảm quyền và lợi ích cho đoàn viên; rà soát lại cơ cấu Ban Chấp hành Công đoàn. Trưởng ban Nữ công, Ban Thanh tra Nhân dân, quan tâm hơn đến công tác thi đua khen thưởng…

Ban Giám hiệu, Lãnh đạo khoa, phòng; Ban Chấp hành Công đoàn Trường ký giao ước thi đua năm 2022

    Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, đồng chí Lê Thị Hoài Chung ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, đóng góp trí tuệ, trách nhiệm của tập thể viên chức, người lao động và Công đoàn vì sự phát triển của Nhà trường trong năm 2021. Năm 2022, để thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra, đồng chí yêu cầu Ban Giám hiệu cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra; lãnh đạo các khoa phòng, viên chức phát huy vai trò của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng vị trí công tác với tinh thần nghiêm túc, kỷ luật, trách nhiệm; thực hiện tốt phong trào thi đua và những cam kết đã ký kết; quan tâm giải quyết tốt chế độ chính sách, nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức, người lao động. Ban Thanh tra nhân dân phát huy tốt vai trò trong thực hiện giám sát các hoạt động của nhà trường thông qua bộ quy chế; đưa hoạt động chung của nhà trường ngày càng đi vào nề nếp. Đồng chí tin tưởng rằng tập thể viên chức và Công đoàn Trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện được nhiều thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.

    

Hằng Nga