Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021
28/01/2021 03:13
Ngày 28/01/2021, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An; tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể viên chức, người lao động nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Nguyễn Phùng Khánh, Chủ tịch Công đoàn...
Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021

     Ngày 28/01/2021, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An; tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể viên chức, người lao động nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Nguyễn Phùng Khánh, Chủ tịch Công đoàn.


Đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

     Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020, những quy định về thực hiện dân chủ, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2020; Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, giám sát năm 2020 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Hội nghị viên chức, người lao động khoa, phòng.

Đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo

Đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo

Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp

trình bày Báo cáo tài chính năm 2020

      Năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai lũ lụt, nhưng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Trong năm 2020, Nhà trường đã chủ trì tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 35-ĐA/TU, ngày 16/10/2020 về “Bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An và các trung tâm chính trị cấp huyện giai đoạn 2020 - 2025”; chủ trì tham mưu, phối hợp giữa Tỉnh Nghệ An và Đại học Khoa học – Xxã hội và Nhân văn tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh: “Nghệ An – 990 năm hình thành và phát triển” chào mừng kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng: Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ công an tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3); Ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn giữa Nhà trường với Trường Đại học Vinh; trực tiếp tổ chức và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng 110 lớp với 7.444 học viên. Công tác nghiên cứu khoa học có những chuyển biến tích cực, chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học được nâng lên giúp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường ngày càng trưởng thành hơn trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tiếp tục tạo điều kiện cho 04 viên chức nghiên cứu sinh, 01 viên chức học cao cấp lý luận chính trị; 02 viên chức hoàn thiện cao cấp lý luận chính trị, 01 viên chức học trung cấp lý luận chính trị, 100% viên chức học lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổ chức Hội thi giảng viên giỏi cấp trường, công nhận 06 giảng viên dạy giỏi cấp trường và lựa chọn 03 đồng chí để tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc.

     Tại Hội nghị, đã có 15 lượt ý kiến phát biểu, đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức nhằm tiếp tục bổ sung và hoàn thiện báo cáo, bổ sung quy chế, thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; hành chính – quản trị...; công bố quyết định khen thưởng của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi” và xây dựng tổ chức công đoàn năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, giám sát năm 2020


   Đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh trao giấy khen cho Tổ Công đoàn  phòng Tổ chức - Tổng hợp

     Đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh trao giấy khen cho đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo, GV phòng Tổ chức - Tổng hợp

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Khánh, Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua và ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu thi đua giữa lãnh đạo Nhà trường, Công đoàn và các khoa, phòng chuyên môn năm 2020; thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu của nhà trường để hội nghị diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch, cởi mở và ghi nhận những nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động của nhà trường trong năm 2020 với nhiều kết quả đáng tự hào trong năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại hội nghị

     Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng năm 2021, với truyền thống đoàn kết, cộng sự Trường Chính trị tỉnh Nghệ An sẽ khắc phục tồn tại hạn chế, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện.

    Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, đồng chí Lê Thị Hoài Chung ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, đóng góp trí tuệ, trách nhiệm của tập thể viên chức, người lao động và Công đoàn vì sự phát triển của Nhà trường trong năm 2021. Năm 2021, để thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra, đồng chí yêu cầu Ban Giám hiệu cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra; lãnh đạo các khoa phòng, viên chức phát huy vai trò của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng vị trí công tác với tinh thần nghiêm túc, kỷ luật, trách nhiệm; thực hiện tốt phong trào thi đua và những cam kết đã ký kết; quan tâm giải quyết tốt chế độ chính sách, nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức, người lao động. Ban Thanh tra nhân dân phát huy tốt vai trò trong giám sát các hoạt động của nhà trường thông qua bộ quy chế, đưa hoạt động chung của nhà trường ngày càng đi vào nề nếp. Đồng chí tin tưởng rằng tập thể viên chức và Công đoàn Trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện được nhiều thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

 

Ban Giám hiệu, Lãnh đạo khoa, phòng; Ban Chấp hành Công đoàn Trường ký giao ước thi đua năm 2021

     Một số chỉ tiêu thi đua năm 2021 của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An:

     1. Về chuyên môn

     - Tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

     - 05 tập thể khoa, phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó 01 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 45 - 50 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 07 - 08 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 01 - 02 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.

     2. Về Công đoàn

     - Công đoàn trường phấn đấu được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được cấp trên khen thưởng; 05 Tổ công đoàn khoa, phòng đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”;

     - 90% đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”;

     - 100% cán bộ công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc;

     - 100% nữ viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;

     - Vận động 100% viên chức, người lao động tham gia có hiệu quả vào các hoạt động xã hội, nhân đạo; đóng góp kịp thời, đầy đủ các loại quỹ do các tổ chức chính trị - xã hội phát động.