Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
31/12/2022 11:53
Chiều ngày 30/12/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể viên chức nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Nguyễn Mỹ Tặng; Phan Tiến Dũng; Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng...
Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 30/12/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể viên chức nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng, Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023.

Năm 2022, là năm toàn hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn; là năm đầu tiên thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU, ngày 18/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn”; triển khai thực hiện nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.

Các đồng chí chủ trì điều hành Hội nghị

Với mục tiêu đạt trường chính trị chuẩn mức 1 trong năm 2022, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện hoạt động của nhà trường: triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng 124 lớp với 7.700 học viên, đạt 118% số lớp so với kế hoạch, trong đó mở mới 89 lớp với 5.391 học viên; phối hợp tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp bộ, 01 Tọa đàm cấp bộ, 01 Hội thảo khoa học cấp tỉnh, 05 hội thảo khoa học và 01 tọa đàm cấp trường; xuất bản 05 cuốn sách kỷ yếu Hội thảo; tiếp tục triển khai Đề án số 35-ĐA/TU, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”; 01đề tài khoa học cấp tỉnh;  nghiệm thu 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; phát hành 04 số Nội san “Thông tin lý luận và thực tiễn”; Các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái trong cán bộ, viên chức, người lao động được quan tâm thường xuyên, kịp thời...

 Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo Tổng kết công tác chuyên môn năm 2022

Báo cáo cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, phối hợp hoạt động; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tổ chức - tổng hợp; đồng thời xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan cần phải khắc phục trong thời gian tới.

 Đ/c Ngô Bá Cường - Trưởng khoa Xây dựng Đảng phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Lê Thu Hường - Trưởng phòng QLĐT&NCKH phát biểu tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, đã có nhiều lượt ý kiến phát biểu của các cán bộ, viên chức đồng tình, thống nhất cao với nội dung của báo cáo; đồng thời thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, công tác hành chính quản trị, các giải pháp nâng cao tổ chức hoạt động của nhà trường…

    Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Đình Thanh, Quyền Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp đã công bố các quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Theo đó, có 05 tập thể khoa, phòng được trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; phòng Tổ chức – Tổng hợp được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng "Tập thể Lao động xuất sắc" 10 cá nhân được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 05 tập thể và 21 cá nhân được Hiệu trưởng nhà trường tặng Giấy khen.

 

Đ/c Lê Thị Hoài Chung tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho các tập thể khoa, phòng năm 2022

 Đ/c Lê Thị Hoài Chung trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho 05 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

 

Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022

Đ/c Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2022

 

 Đ/c Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng trao tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2022

 

 Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng trao tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2022