Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
29/12/2021 11:09
Sáng ngày 29/12/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể viên chức nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Nguyễn Mỹ Tặng; Phan Tiến Dũng; Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng...
Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 29/12/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu và toàn thể viên chức nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Nguyễn Mỹ Tặng; Phan Tiến Dũng; Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Dương Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2022.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, theo đó nhiều chủ trương, chính sách mới về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng trường chính trị chuẩn được triển khai thực hiện là cơ sở quan trọng để Trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.


Đ/c Lê Thị Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì điều hành thảo luận tại Hội nghị

Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, chuyển đổi kịp thời, linh hoạt các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn. Nhà trường đã phối hợp và đào tạo, bồi dưỡng được 108 lớp với 7.155 học viên, trong đó mở mới 71 lớp với 4.647 học viên, đạt 136,54% số lớp với 139,97% số học viên so với Kế hoạch tỉnh giao; chủ trì tham mưu, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp tỉnh "Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An; triển khai Đề án số 35-ĐA/TU, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”; chủ trì tổ chức 03 Hội thảo khoa học cấp trường; UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện 01 Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu thực trạng và xây dựng khung chương trình, bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã ở Nghệ An”; xuất bản 01 cuốn sách kỷ yếu Hội thảo khoa học; nghiệm thu 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; phát hành 03 số Nội san “Thông tin lý luận và thực tiễn”; Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức thực tế cho cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Đội ngũ cán bộ, giảng viên thường xuyên được quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng. Trong năm, có 02 giảng viên bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ; 02 đồng chí hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sỹ; 05 lượt cán bộ, giảng viên tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị và chương trình hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị; 30 lượt cán bộ, viên chức được tham gia các lớp bồi dưỡng; 03 giảng viên đạt giảng viên giỏi toàn quốc, trong đó có 2 đồng chí đạt loại xuất sắc. Các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái trong cán bộ, viên chức, người lao động được quan tâm thường xuyên, kịp thời. 

 Đ/c Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo Tổng kết công tác chuyên môn năm 2021

      Báo cáo cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, phối hợp hoạt động; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tổ chức - tổng hợp; đồng thời xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan cần phải khắc phục trong thời gian tới.

 Đ/c Chu Văn Xuân  – Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng phát biểu thảo luận tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, đã có 8 lượt ý kiến phát biểu của các cán bộ, viên chức đồng tình, thống nhất cao với nội dung của báo cáo; đồng thời thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác hành chính quản trị, quy chế ứng xử văn hóa, các giải pháp nâng cao tổ chức hoạt động của nhà trường…

    Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Đình Thanh, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp đã công bố các quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021. Theo đó, có 05 tập thể khoa, phòng được trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng "Tập thể Lao động xuất sắc" 08 cá nhân được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 04 tập thể và 34 cá nhân được Hiệu trưởng nhà trường tặng Giấy khen, trong đó có 06 đồng chí hoàn thành xuất nhiệm vụ trong công tác năm 20201.

 Đ/c Lê Thị Hoài Chung tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho các tập thể khoa, phòng năm 2021

 Đ/c Lê Thị Hoài Chung trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Đ/c Phan Tiến Dũng trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2021

Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng, Đ/c Phan Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021

 Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng trao tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2021

Hằng Nga