Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
02/01/2020 03:35
Sáng ngày 2/01/2020, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị, phía khách mời có đồng chí Trần Quốc Chung– Phó Giám đốc Sở Nội vụ Tỉnh Nghệ An...
Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

     Sáng ngày 2/01/2020, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị, phía khách mời có đồng chí Trần Quốc Chung– Phó Giám đốc Sở Nội vụ Tỉnh Nghệ An, đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; Phía Trường Chính trị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể công chức, viên chức nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hoa – TUV, BTĐU, Hiệu trưởng; Nguyễn Mỹ Tặng; Phan Tiến Dũng; Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng.

Đ/c TS.Nguyễn Thị Hồng Hoa - TUV, BTĐU, Hiệu trưởng Chủ trỉ Hội nghị

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020. Báo cáo nêu rõ những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hành chính - quản trị… đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm 2020.

Đ/c ThS. Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo

     Năm 2020, Nhà trường đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 2911-QĐ/TU ngày 03/6/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; Đề án số 18-ĐA/TU ngày 27/5/2019 về “Xây dựng chương trình bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp cơ sở giai đoạn 2019-2025”; Báo cáo công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy trong thực tiễn phát triển kinh tế giai đoạn 2013 - 2018 theo yêu cầu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tham mưu, phối hợp mở các lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019, Cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; mở mới một số loại hình bồi dưỡng theo đề án số 18 - ĐA/TU ngày 27//2019 về “Xây dựng chương trình bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cơ sở giai đoạn 2019 - 2025”… hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường; thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học, triển khai thực hiện Quy chế quản lý đào tạo do Học viện Chính trị Quốc gia ban hành. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đã có những chuyển biến tích cực về hình thức và nội dung, bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, gắn với chuyên môn, phục vụ giảng dạy, triển khai kịp thời các hoạt động nhằm thực hiện phương châm kết hợp nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn. Năm 2019 đã phối hợp tổ chức thành công 02 Hội thảo khoa học cấp tỉnh; Hội thảo cấp trường; các kỳ sinh hoạt chuyên môn. 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 02 sáng kiến kinh nghiệm thu đạt loại xuất sắc; phát hành hai số Nội san Thông tin lý luận - thực tiễn, cập nhật thường xuyên thông tin trên trang thông tin điện tử website nhà trường; tổ chức thành công các chuyến đi nghiên cứu thực tế cho cán bộ, viên chức nhà trường…. Công tác hành chính – quản trị thường xuyên được quan tâm. Thực hiện Quy định 2911-QĐ/TU, ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, nhà trường đã kiện toàn bộ máy, tổ chức và nhân sự, sắp xếp lại khoa phòng, ban hành quyết định thành lập 5 khoa, 2 phòng; điều động, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

     Báo cáo cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, phối hợp hoạt động; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tổ chức - tổng hợp; đồng thời xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan cần phải khắc phục trong thời gian tới.

     Tại Hội nghị, đã có 12 lượt ý kiến phát biểu của các cán bộ, viên chức đồng tình, thống nhất cao với nội dung của báo cáo; đồng thời thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để nội dung báo cáo hoàn thiện hơn.

     Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng và trao tặng các danh hiệu: Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho tập thể Nhà trường; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể Khoa Lý luận cơ sở, Nhà nước và Pháp luật; “Tập thể lao động xuất sắc” cho Phòng Hành chính – Tổ chức; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Văn Thành – Trưởng khoa Lý luận cơ sở; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho 02 đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hoa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Phan Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng; Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 04 cá nhân. Năm 2019, tập thể khoa Lý luận cơ sở được trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 17 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 06 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 04 tập thể và 23 cá nhân được Hiệu trưởng tặng Giấy khen. Hội nghị cũng đã công bố quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Nguyễn Thị Hoài Hương - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học chính thức nghỉ hưu từ ngày 01/01/2020; công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Duy Rô Nin – Giảng viên chính, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học từ ngày 15/01/2020.

Đ/c Nguyễn Văn Thành – Trưởng khoa Lý luận cơ sở nhận Bằng khen của Thủ tướng

Đ/c TS.Nguyễn Thị Hồng Hoa - Trao Bằng khen cho các tập thể khoa, phòng

Đ/c Phan Thanh Đoài và Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa tặng hoa cho Đ/c Nguyễn Thị Hoài Hương - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học nhận quyết định nghỉ hưu

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa quyết định điều động và bổ nhiệm Đ/c Trần Duy Rô Nin giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các tập thể, các nhân đã góp phần đưa mọi hoạt động của nhà trường ngày càng phát triển trong thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hành chính - quản trị. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị nổi bật, nhiều yêu cầu, nhiều nhiệm vụ mới được đặt ra đòi hỏi cán bộ viên chức nhà trường phải thực sự nghiên cứu, chủ động trong tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Học viên để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu Ban Giám hiệu, cán bộ giảng viên phải có nhận thức thật đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Trường Chính trị, của khoa, phòng, và từng vị trí công tác của từng cá nhân, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn trường; đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao uy tín, vị thế nhà trường. Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, liên kết với các đơn vị sở, ngành, địa phương để gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tiếp tục củng cố, sắp xếp cán bộ, giảng viên trên cơ sở đánh giá, sử dụng và hiệu quả công việc; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động trên các lĩnh vực đào tạo, khoa học, hành chính - tổ chức; tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, chất lượng phục vụ, bảo đảm an ninh, an toàn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp, văn minh.

     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Khánh - Chủ tịch Công đoàn Trường thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường đọc thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh về ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nguyên đán. Hưởng ứng thư kêu gọi, tập thể cán bộ viên chức nhà trường đã nhiệt tình chung tay hưởng ứng, tổ chức quyên góp ủng hộ, góp phần chia sẻ cho các hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thêm điều kiện đón Tết Canh Tý 2020.

Hằng Nga