Hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp và thông tin kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
03/12/2019 08:25
Sáng ngày 02/12/2019, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng;
Hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp và thông tin kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

     Sáng ngày 02/12/2019, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; nghe báo cáo chuyên đề về kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14.

     Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể cán bộ viên chức Nhà trường.

Đ/c TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
quán triệt nội dung Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa quán triệt nội dung Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW "Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Thông tri số 13 ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 51-HD/BTCTU ngày 28/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hướng dẫn số 16-HD/ ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp; trong đó đặc biệt nhấn mạnh một số điểm mới trong Chỉ thị 35-CT/TW về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy (Tiêu chuẩn cấp ủy viên, độ tuổi tham gia cấp ủy, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy, quy trình nhân sự cấp ủy, thực hiện bầu cử trong đại hội…); cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; thời gian tiến hành đại hội đại biểu các cấp; sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội…

     Đồng chí cũng đề nghị các chi bộ triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; lãnh đạo, chỉ đạo, phân công chi bộ khoa Nhà nước - Pháp luật tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các chi bộ còn lại trong toàn đảng bộ.

 Đ/c Nguyễn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
báo cáo chuyên đề về kết quả nội dung kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

     Tiếp đó, Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo chuyên đề về kết quả nội dung kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp. Kỳ họp đã thông qua 11 luật, 17 Nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật, giám sát tối cao chuyên đề “về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2021; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác.

     Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa gửi lời cảm ơn trân trọng đồng chí Nguyễn Thanh Hiền đã dành thời gian báo cáo và cung cấp cho cán bộ, giảng viên nhà trường những thông tin mới, bổ ích phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong công tác đào tạo - bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên nhà trường tiếp cận được nhiều luồng thông tin, làm phong phú thêm nội dung bài giảng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Hằng Nga