Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12; lấy ý kiến đề nghị xếp loại thành viên Đảng ủy, Ban Giám hiệu năm 2021
01/12/2021 09:05
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12; lấy ý kiến đề nghị xếp loại thành viên Đảng ủy, Ban Giám hiệu năm 2021
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12; lấy ý kiến đề nghị xếp loại thành viên Đảng ủy, Ban Giám hiệu năm 2021

     Sáng ngày 01/12/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng, tiến hành hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa phòng cùng toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường.

     Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Phùng Khánh, Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Tổ chức – Tổng hợp công bố các quyết định bổ sung, kiện toàn chi ủy chi bộ phòng Tổ chức – Tổng hợp, chi bộ phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học.

 

Đ/c Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy trao các quyết định chỉ định Phó Bí thư, Chi ủy viên chi bộ

    Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng khẳng định,  mặc dù tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chủ động thích ứng, có giải pháp phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch để triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tổ chức – tổng hợp; trong đó đặc biệt nhấn mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống nhà trường; thực hiện  tuyên truyền các ngày lễ lớn gắn với hoạt động kỷ niệm 110 năm cách mạng tháng Mười Nga; thực hiện tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu tại chi bộ khoa Xây dựng Đảng được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2021, nhà trường đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và Học viện CTQG Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua năm 2021 cho tập thể Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng, Phó Hiệu trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021

     Triển khai nhệm vụ tháng 12, đồng chí nhấn mạnh, cán bộ viên chức nhà trường tiếp tục giữ vững sự an toàn cho bản thân, gia đình trong tình hình diễn biến dịch COVID-19; mỗi cá nhân tự rà soát các hoạt động, nhiệm vụ chuyên môn ở các bộ phận quán lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức – tổng hợp để hoàn tất trong năm; thực hiện tốt công tác an ninh an toàn cơ quan, chỉnh trang lại cảnh quan nhà trường, chuẩn bị vui tết đón xuân 2022.

    

Đ/c Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng báo cáo Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW

 Hội nghị cũng đã tiến hành lấy ý kiến cán bộ, viên chức, người lao động đề nghị xếp loại thành viên Đảng ủy, Ban Giám hiệu năm 2021; triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Hằng Nga