Gần 7.000 cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tham gia học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
11/08/2022 06:26
Hội nghị được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt, cung cấp nhiều thông tin từ những bài viết đến câu chuyện đời thường của Bác, giúp cán bộ, đảng viên Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An hiểu sâu sắc hơn, cụ thể và đầy đủ hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ cũng như nắm vững những nội dung cốt lõi về lý luận và thực tiễn trong các bài viết về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...
Gần 7.000 cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tham gia học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 10/8, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được trực tuyến đến 183 điểm cầu với gần 7.000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Gần 7.000 cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tham gia học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ảnh 1

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt một số nội dung cơ bản về phong cách, tác phong đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tập trung về phong cách, bản lĩnh Hồ Chí Minh; phẩm chất, đạo đức, nhất là lối ứng xử văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên theo phong cách của Bác.

Phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang đậm dấu ấn riêng của Người, gắn liền với tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục đích sống của Người; vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học và cách mạng, cao cả và thiết thực, thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ.

Gần 7.000 cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tham gia học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ảnh 2

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Chu Bá Long phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Hội nghị cũng được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt những nội dung cốt lõi của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tác phẩm gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay. Đây là những tác phẩm đã đúc kết những thành tựu phát triển lý luận và những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Gần 7.000 cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tham gia học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ảnh 3

Quang cảnh các điểm cầu ở cơ sở. Ảnh: Cộng tác viên

 Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khẳng định: Bằng trí tuệ, tâm sức và sự đúc kết trong suốt quá trình dài nghiên cứu, tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt, cung cấp nhiều thông tin, thông điệp từ những bài viết đến câu chuyện đời thường của Bác, giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn, cụ thể và đầy đủ hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ cũng như nắm vững những nội dung cốt lõi về lý luận và thực tiễn trong các bài viết về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Gần 7.000 cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tham gia học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ảnh 4

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu của các tổ chức cơ sở đảng. Ảnh: Cộng tác viên

Nhấn mạnh tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đã trở thành kim chỉ nam cho Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng ở mỗi giai đoạn và thời kỳ cách mạng. Hệ thống các quan điểm trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ của Đảng cho đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Vì vậy việc học tập chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức trong sáng, bản lĩnh, chính trị vững vàng đủ phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay” có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Khối Các cơ quan tỉnh.

Gần 7.000 cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tham gia học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí đề nghị mỗi cấp ủy tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối cần, mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu học và làm theo Bác là phải thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng đạo đức cách mạng; luôn luôn nêu gương, thực hành tác phong dân chủ, nói đi đôi với làm; tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc; luôn gắn bó với nhân dân, phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Gần 7.000 cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tham gia học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ảnh 6

Quang cảnh tại điểm cầu Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan xây dựng kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên, hội viên gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và việc triển khai học tập Chuyên đề năm 2022; trong đó chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn từng của cơ quan, đơn vị./.

Nguồn: Theo baonghean.vn