Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Trưởng khoa Lý luận cơ sở bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ
01/02/2021 07:37
Vừa qua, ngày 30/1/2021, tại phòng 106B nhà A14, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài: Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển du lịch ở tỉnh Nghệ An...
Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Trưởng khoa Lý luận cơ sở  bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ

     Vừa qua, ngày 30/1/2021, tại phòng 106B nhà A14, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài: Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển du lịch ở tỉnh Nghệ An. Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS,TS. Nguyễn Thị Như Hà, TS. Hoàng Ngọc Hải. Hội đồng đánh giá luận án gồm: 1. PGS,TS. Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng, 2. TS. Nguyễn Huy Thám, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thư ký hội đồng. 3. TS. Nguyễn Tư Lương, Bô Văn Hóa, thể thao và Du lịch, Phản biện 1;  4. PGS,TS. Đào Thị Ngọc Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội, Phản biện 2; 5. PGS,TS. Nguyễn Tiến Dũng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Phản biện 3; 6. PGS,TS. Mai Thị Thanh Xuân, Ủy viên hội đồng, 7. PGS,TS. Vũ Văn Phúc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,  Ủy viên hội đồng.

     Đến nay, trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã có 04 tiến sĩ, 3 người đang làm Nghiên cứu sinh.

      Đồng chí Nguyễn Văn Thành bảo vệ luận án Tiến sĩ

     

Đồng chí Nguyễn Văn Thành và Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung – TUV, BTĐU, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu
và đại diện lãnh đạo khoa Lý luận cơ sở tặng hoa chúc mừng