Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025
29/05/2020 10:47
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Nhà trường đặt mục tiêu: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thực hiện đổi mới, sáng tạo đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tham gia có hiệu quả vào quá trình hoạch định, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Tỉnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

     Sáng 29/5, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh; Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hồ Đăng Tài - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các Ban  Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; đại diện các Ban thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Nhà trường.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

     Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đông chí Lê Thị Hoài Chung – Hiệu trưởng nhà trường trình bày Báo cáo chính trị kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025,

     Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có 5 chi bộ (đầu nhiệm kỳ có 7 chi bộ, đến tháng 10/2019 sáp nhập còn 5 chi bộ), với 62 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, an toàn cơ quan.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng, trình bày Báo cáo chính trị.

     Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; lãnh đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng khoa học vừa phù hợp tình hình của tỉnh, vừa đảm bảo khả năng đáp ứng của nhà trường. Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở nhiều lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng theo chức danh cán bộ, chức danh lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể…; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy mở 2 lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025. Tiếp tục đổi mới, linh hoạt về hình thức, nội dung và phương pháp đào tạo; kết hợp hài hòa giữa mở các lớp đào tạo tập trung, vừa không tập trung. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Chú trọng công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá, thẩm định chất lượng các sản phẩm khoa học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đưa hoạt động khoa học đi vào chiều sâu, thiết thực và chuyên môn hóa cao hơn. Chủ động tham mưu và phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp tỉnh và quốc tế có giá trị khoa học lý luận và thực tiễn cao, tạo được dấu ấn đậm nét và sức lan tỏa lớn, nâng cao vị thế của nhà trường, của tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hôi

    Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ, nỗ lực vượt khó, quyết tâm đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường để hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng với hiệu quả, chất lượng cao. Đặc biệt, việc tổ chức thành công một số hội thảo mang tầm quốc gia, quốc tế đã thực sự lan tỏa, nâng cao vị thế Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trong hệ thống trường chính trị trong cả nước.

     Bên cạnh đó, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, góp phần tích cực cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể như: công tác tư tưởng luôn được quan tâm, trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn của cán bộ, đảng viên được nâng lên; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chương trình hành động giúp đỡ xã nghèo, đặc biệt khó khăn;...

Đồng chí Ngô Bá Cường, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020.

     Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Nhà trường đặt mục tiêu: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thực hiện đổi mới, sáng tạo đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tham gia có hiệu quả vào quá trình hoạch định, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Tỉnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

     Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy tập trung vào những giải pháp mang tính đột phá về thực hiện một số nhiệm vụ chính trị như: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và quan điểm của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội. Tập trung xây dựng và thực hiện các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tăng cường lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị Nhà trường

     Đại hội cũng đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020; tham luận của các đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thắng – Phó Bí thư Chi bộ phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
phát biểu tham luận tại Đại hội

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chúc mừng và ghi nhận những kết quả Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020

     Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân hăng hái thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ qua, đồng chí khẳng định, nhà trường đã có sự đổi mới, chủ động, sáng tạo trong hoàn thành các chỉ tiêu về công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Chất lượng giảng dạy được nâng cao rõ nét cả về nội dung, phương pháp, cơ sở vật chất… Các đề tài, đề án khoa học ngày càng có chất lượng thiết thực. Trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên được chăm lo thường xuyên. Việc kiểm tra đánh giá chất lượng học viên sát thực hơn. Nội bộ nhà trường đoàn kết, cộng sự, đồng thuận cao; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia và hội thảo quốc tế quan trọng, đưa vị thế, uy tín nhà trường ngày càng được nâng cao. Hoạt động các tổ chức đoàn thể có sự đổi mới, đa dạng và chuyển biến rõ nét.

     Đồng tình với các chỉ tiêu Đại hội đề ra, đồng chí đề nghị Đảng bộ cần tiếp tục lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị; tham mưu cho Tỉnh những giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ, tham mưu tư vấn các nội dung hoạch định chủ trương, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy một cách chủ động. Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên nhà trường bản lĩnh, mẫu mực, nêu gương; thống nhất cao trong lời nói, hành động, phương pháp truyền tải. Bên cạnh việc bồi dưỡng lý luận chính trị, nhà trường cần tăng cường xây dựng khung chương trình bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ, cách thức xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ… 

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

     Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh cũng cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động; tích cực chủ động trong tham gia xung kích trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc trong diễn biến hòa bình; thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở, xây dựng hình ảnh nhà trường và hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Trường Chính trị tỉnh theo tinh thần: trách nhiệm, tận tâm, tận lực, tận tụy, tận tình, chu đáo; tiếp tục chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ và các tổ chức, đoàn thể vững mạnh; quyết tâm phấn đấu trở thành đơn vị điểm, tạo động lực xây dựng đơn vị kiểu mẫu, lan tỏa đến từng cán bộ đảng viên trong toàn tỉnh; nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết;...

Các đảng viên bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

     Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy khóa mới với 7 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Bí thư Đảng ủy khóa mới là đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng; Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, gồm 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

     Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.

 

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung tặng hoa các đồng chí trong BCH nhiệm kỳ 2015-2020 không tái cử

Đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Khen thưởng tập thể Chi bộ phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, chi bộ khoa Lý luận cơ sở có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Khen thưởng 05 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

     Dịp này, 02 tập thể và 05 cá nhân được khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Hằng Nga - Đinh Dũng