Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua Đề án: "Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn"
28/05/2022 03:38
Sáng 28/5, tại phiên họp thường kỳ tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về dự thảo Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn theo Quy định số 11 - QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn...
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua Đề án:

Sáng 28/5, tại phiên họp thường kỳ tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về dự thảo Đề án "Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn theo Quy định số 11 - QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn"

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị. (Nguồn: Ảnh Thành Duy - Báo Nghệ An)

 Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An sáng 28/5. (Nguồn: Ảnh Thành Duy - Báo Nghệ An)

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện một số ban Đảng Trung ương, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số sở, ngành liên quan.

  

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị (Nguồn: Ảnh Thành Duy - Báo Nghệ An)

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị (Nguồn: Ảnh Thành Duy - Báo Nghệ An)

 

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trình bày dự thảo Đề án "Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn". (Nguồn Ảnh Thành Duy - Báo Nghệ An)

 Đề án "Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn" được Ban Thường vụ thông qua là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là nguồn động lực to lớn để nhà trường có bước phát triển mới trong giai đoạn tới. Việc triển khai thực hện Đề án là cơ sở để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở để hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật, từng bước tham gia chuyển đổi số; xây dựng Trường Chính trị tỉnh trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, tổng kết thực tiễn uy tín và chất lượng, tham mưu, hỗ trợ xây dựng các chính sách, định hướng phát triển của tỉnh; đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của địa phương.

Cũng tại phiên làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác như: dự thảo Nghị quyết chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 9/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An…; nghe báo cáo và thống nhất kế hoạch, phân công triển khai công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020./.

Hằng Nga