TT Trích yếu Tác giả
1 LỜI BAN BIÊN TẬP Ban Biên tập
2 TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
3 XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC, UY TÍN, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ - TỪ THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN Đ/c TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa
TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
4 HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAY VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Đ/c ThS. Phan Tiến Dũng
Phó Hiệu trưởng
5 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Đ/c ThS. Đinh Văn Dũng
Phòng QL Đào tạo và NCKH
6 MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VỚI HUYỆN ỦY YÊN THÀNH TRONG VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Ở CƠ SỞ Đ/c ThS. Nguyễn Viết Hưng
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Thành
7 SUY NGHĨ VỀ NGHỀ GIÁO, NGƯỜI DẠY HỌC TỪ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC Đ/c ThS.Nguyễn Thị Mai Thương
Khoa Xây dựng Đảng
8 BỨC THƯ CUỐI CÙNG CỦA BÁC HỒ GỬI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN – DI CHÚC CHO QUÊ HƯƠNG Đ/c PGS, TS. Bùi Đình Phong
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
9 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN SAU 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC VÀ BỨC THƯ CUỐI CÙNG CỦA BÁC HỒ GỬI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Đ/c ThS. Phan Thanh Đoài
Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy
10 NGHỆ AN - 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC THIÊNG LIÊNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ BỨC THƯ CUỐI CÙNG CỦA NGƯỜI GỬI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Đ/c ThS, NCS. Dương Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
11 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH: “BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU LÀ VIỆC RẤT QUAN TRỌNG VÀ RẤT CẦN THIẾT” Đ/c GS, TS. Thái Văn Thành
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
12 CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ BỆNH CÔNG THẦN, KIÊU NGẠO CỘNG SẢN VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆC RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC, PHẨM CHẤT NGƯỜI CÁN BỘ CÁCH MẠNG HIỆN NAY Đ/c ThS. Nguyễn Văn Điều
Khoa Lý luận cơ sở
13 TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG NAM ĐÀN ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG CỨU NƯỚC, CÁCH MẠNG CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC HOÀN Đ/c Nguyễn Lâm Sơn
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Đàn
14 MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Đ/c ThS. Ngô Bá Cường
Trưởng Khoa Xây dựng Đảng
15 ĐỒNG CHÍ NGUYỄN DUY TRINH VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM VÀ QUÊ HƯƠNG NGHỆ AN Đ/c PGS,TS. Nguyễn Danh Tiên
Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện CTQG HCM
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Duy Trinh - Tiểu sử
16 THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH “5 KHÔNG, 3 SẠCH” CỦA CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ TỈNH NGHỆ AN VỚI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
17 MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI Đ/c ThS. Phạm Thị Tuân
Khoa Lý luận cơ sở
18 BÀI HỌC TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN MIỀN NÚI CAO - THỰC TẾ TỪ HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN Đ/c ThS. Nguyễn Thị Hồng Giang
Khoa Xây dựng Đảng
19 TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH DÂN TỘC KHU VỰC MIỀN TÂY NGHỆ AN Đ/c ThS. Chu Văn Xuân
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
20 TỰ HÀO LÀ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ Đ/c ThS. NCS Trần Thị Thúy
Khoa Nhà nước và Pháp luật
21 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN Đ/c ThS. Cao Diệu Linh
Khoa Nhà nước và Pháp luật