TT Trích yếu Tác giả
1 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng
Uỷ viên BCHTW Đảng, BTĐU, Giám đốc HVCTQG Hồ Chí Minh
2 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 70 NĂM VƯƠN LÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TRONG THỜI KỲ MỚI ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa
TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
3 NHÌN LẠI 70 NĂM – XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH Đ/c Trương Công Anh
Nguyên Hiệu trưởng
4 MƯỜI NĂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN (2000 - 2010) ThS. Trần Viết Linh
Phó Hiệu trưởng
5 HỌC TẬP VÀ THỰC HÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN Đ/c ThS.NCS Dương Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
6 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN Đ/c TS. Nguyễn Thị Hoài An
Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật
7 TRUYỀN THỐNG LÀ ĐIỂM TỰA Đ/c Lê Văn Minh
Nguyên giảng viên - Khoa Xây dựng Đảng
8 NHỮNG TRẢI NGHIỆM VỀ DẠY VÀ HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN Đ/c ThS. Lương Văn Vỹ
Nguyên giảng viên - Khoa Lý luận cơ sở
9 XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN VỮNG MẠNH LÀ CHỖ DỰA TIN CẬY CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG Đ/c ThS. Nguyễn Phùng Khánh
Trưởng phòng Tổ chức - Tổ hợp
10 NỖI NIỀM NGHỀ GIÁO Đ/c ThS. Nguyễn Thị Thanh
Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật
11 CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN Đ/c ThS. Cao Diệu Linh
Khoa Nhà nước và Pháp luật
12 TỰ HÀO 70 NĂM - VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM Đ/c ThS. Nguyễn Thị Loan
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
13 ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NÊU CAO TÍNH TIỀN PHONG GƯƠNG MẪU, CHỐNG TƯ TƯỞNG BẢO THỦ, TRÔNG CHỜ, Ỷ LẠI TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Đ/c Nguyễn Hồ Cảnh
Phó Hiệu trưởng
14 ĐỔI MỚI CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, XÂY DỰNG ĐẢNG TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH Đ/c Hồ Sĩ Quế
Nguyên giảng viên Khoa Xây dựng Đảng
15 NHẬN DIỆN NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG BẢO THỦ, TRÔNG CHỜ, Ỷ LẠI TRONG KHÔNG GIAN VĂN HÓA VIỆT NAM Đ/c ThS.Ngô Bá Cường
Trưởng Khoa Xây dựng Đảng
16 THẬT SỰ TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH Đ/c ThS. Nguyễn Thùy Dung
Khoa Xây dựng Đảng
17 TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN TỚI Đ/c Th.S Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Đ/c Th.S Phạm Thị Lan Hương - Khoa Lý luận cơ sở
18 QUÁN TRIỆT, VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG VÀO NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH Đ/c ThS.Nguyễn Văn Điều
Khoa Lý luận cơ sở
19 HỌC TẬP PHONG CÁCH TƯ DUY HỒ CHÍ MINH Đ/c ThS.Ngô Thị Vân
Khoa Xây dựng Đảng
20 HỌC TẬP TÍNH ĐẠI CHÚNG VÀ TÍNH NGHỆ THUẬT TRONG PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN CỦA HỒ CHÍ MINH Đ/c ThS. Mai Thị Thu Hiền
Khoa Lý luận cơ sở
21 NHẬN THỨC VỀ QUYỀN SỐNG TRONG BẢN HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM NĂM 2013 Đ/c ThS. Phan Thị Thu Hằng
Khoa Nhà nước và Pháp luật
22 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN HIỆN NAY Đ/c ThS.Đinh Văn Dũng
Phòng QL Đào tạo và NCKH