TT Trích yếu Tác giả
1 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN – MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI Đ/c ThS. Nguyễn Thanh Hiền
TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
2 MẢNH ĐẤT NGHỆ AN TRONG SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VÀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đ/c ThS. Ngô Bá Cường
Trường khoa Xây dựng Đảng
3 PHONG TRÀO DUY TÂN Ở NGHỆ TĨNH ĐẦU THẾ KỈ XX Đ/c Ths. Cao Thị Thu Huyền
Khoa Xây dựng Đảng
4 TỪ CÂY ĐA TÂN TRÀO ĐẾN QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH LỊCH SỬ Đ/c Ths. Thái Xuân Sang
Phó Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật
5 TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP NĂM 1945 - NHỮNG GIÁ TRỊ CĂN BẢN Đ/c Ths.NCS Dương Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
6 CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN THI ĐUA LẬP NHIỀU THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM Đ/c ThS. Nguyễn Thị Loan
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
7 HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN, ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÁCH MẠNG VÀ BÀI HỌC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ HIỆN NAY Đ/c ThS. Trần Văn Công
Khoa Xây dựng Đảng
8 ĐỂ ĐẢNG TA MÃI MÃI LÀ “ĐẠO ĐỨC LÀ VĂN MINH” Đ/c Nguyễn Hồ Cảnh
Phó Hiệu trưởng
9 GIÁ TRỊ NHÂN CÁCH HỒ CHÍ MINH QUA SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA QUỐC TẾ Đ/c ThS.Mai Thị Thu Hiền
Khoa Lý luận cơ sở
10 NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Đ/c TS. Nguyễn Thị Hoài An
Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật
11 MỘT VÀI KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY PHẦN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Đ/c ThS. Nguyễn Phùng Khánh
Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp
12 THỰC HIỆN VIỆC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC THỜI GIAN QUA: KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Đ/c ThS. Nguyễn Thị Chiên
Khoa Lý luận cơ sở
13 NỮ CÔNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN VỚI PHONG TRÀO “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” Đ/c ThS. Phạm Thị Lan Hương
Khoa Lý luận cơ sở
14 NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC GẮN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Đ/c ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
15 CHÚ TRỌNG ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRẺ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN Đ/c ThS. Cao Diệu Linh
Khoa Nhà nước và Pháp luật
16 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NGHỆ AN HIỆN NAY Đ/c ThS. Nguyễn Văn Thành
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
17 GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN ĐẠI Đ/c ThS. Nguyễn Văn Điều
Khoa Lý luận cơ sở
18 HIỂU ĐỂ YÊU HƠN CÂU DÂN CA VÍ, GIẶM QUÊ NHÀ Đ/c Quan Đạo
Nguyên cán bộ Phòng QL Đào tạo - NCKH