TT Trích yếu Tác giả
1 TUỔI TRẺ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Đ/c ThS. Nguyễn Thị Chiên
Khoa Lý luận cơ sở
2 NÓI VÀ VIẾT THEO CÁCH CỦA HỒ CHÍ MINH Đ/c ThS. Trần Thị Thu Hà
Nguyên Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật
3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ UY TÍN NGƯỜI CÁN BỘ Đ/c Th.s Nguyễn Thị Loan
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU Đ/c ThS, NCS. Dương Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
5 BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM TÔI Đ/c Th.s Phạm Thị Thanh Giang
Nguyên Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
6 GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Đ/c ThS. Hồ Thị Hưng
Khoa Nhà nước và Pháp luật
7 ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đ/c Nguyễn Quốc Gia
Nguyên Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng
8 DẤU ẤN VĂN HOÁ XỨ NGHỆ TRONG CUỘC ĐỜI HỒ CHÍ MINH Đ/c ThS. Ngô Thị Vân
Khoa Xây dựng Đảng
9 LÀM TỐT CÔNG TÁC CÁN BỘ - MỘT GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG ĐỂ PHÒNG VÀ CHỐNG THAM NHŨNG Đ/c Nguyễn Thị Khoa
Nguyên Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng
10 NHẬN THỨC MỚI VỀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ Đ/c ThS,NCS. Lê Thu Hường
Trường Phòng QL Đào tạo và NCKH
11 CÁC DẤU HIỆU CỦA HÀNH VI THAM NHŨNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Đ/c ThS.Võ Thị Thúy Hà
Phòng QL Đào tạo và NCKH
12 THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Đ/c ThS. Phạm Thị Như Quỳnh
Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật
13 Tháng năm nhớ Bác Đ/c ThS,NCS Thái Xuân Sang
Phó Trưởng khoa Nhà nước - Pháp luật