Kỷ yếu số 01/2012
TT Tựa đề Tác giả
1 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN - 65 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN Bùi Thị Thu Hương
Hiệu trưởng
2 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN BƯỚC TIẾP CHẶNG ĐƯỜNG 60 NĂM TRUYỀN THỐNG ThS. Hồ Học Thức
Phó Hiệu trưởng
3 XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI TS. Trân Công Dương
Nguyên Hiệu trưởng
4 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT ThS. Hồ Minh Đức
Phó Hiệu trưởng
5 TRUYỀN THỐNG LÀ ĐIỂM TỰA Lê Văn Minh
Khoa Xây dựng Đảng
6 NHỚ NHỮNG NGÀY LÀM SỬ TRƯỜNG Quang Đạo
Nguyên cán bộ Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
7 MẤY ĐIỀU HOÀI NIỆM Trương Công Anh
Nguyên Hiệu trưởng
8 SÁU LĂM NĂM ẤY BIẾT BAO NHIÊU TÌNH Hồ Sỹ Quế
Khoa Xây dựng Đảng
9 NHỚ LẠI BÀI GIẢNG ĐẦU TIÊN KHI VÀO NGHỀ DẠY HỌC Trần Trọng Quế
Khoa Lý luận cơ sở
10 BUỒN VUI CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ThS. Nguyễn Thị Thanh
Khoa Nhà nước và Pháp luật
11 NHỚ NGÀY MỚI VỀ TRƯỜNG Nguyễn Quốc Gia
Khoa Xây dựng Đảng
12 TÔI LÀM NHÀ GIÁO ThS. Ngô Thị Vân
Khoa Xây dựng Đảng
13 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH ThS. Nguyễn Thị Loan
Khoa Xây dựng Đảng
14 NGHĨ VỀ TƯ TƯỞNG TRỒNG NGƯỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Nguyễn Tiến Uyên
Khoa Xây dựng Đảng
15 TÌNH CẢM CỦA BÁC HỒ VỚI QUÊ HƯƠNG ThS. Nguyễn Thị Chiên
Khoa Lý luận cơ sở
16 VAI TRÒ CỦA HỒ CHÍ MINH VỚI HIẾN PHÁP 1946 TS. Nguyễn Thị Hoài An
Khoa Nhà nước và Pháp luật
17 MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, TỔNG KẾT THỰC TIỄN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN TỚI ThS. Nguyễn Khắc Thắng
Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
18 PHẢN BIỆN XÃ HỘI-MỘT NỘI DUNG QUAN TRỌNG TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG ThS. Bùi Thị Hoa
Khoa Nhà nước và Pháp luật
19 CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN Ở ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG ThS. Phan Tiến Dũng
Phó Hiệu trưởng
20 DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ - ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM ThS. Nguyễn Văn Phượng
Khoa Lý luận cơ sở
21 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ThS. Phạm Thị Như Quỳnh
Khoa Nhà nước và Pháp luật
22 UY TÍN CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Nguyễn Thị Khoa
Khoa Xây dựng Đảng
23 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NGHỆ AN ThS. Lê Thu Hường
Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
24 KHÔN KHÉO HAY ÍCH KỶ! ThS. Phan Thị Thu Hằng
Khoa Nhà nước và Pháp luật