Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
20/11/2023 11:54
Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường và chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An. Nhiệm kỳ 2017 - 2023, hoạt động Công đoàn Trường chịu ảnh hưởng phức tạp của Dịch Covid-19, ảnh hưởng của tình hình kinh tế - xã hội...
Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

ThS. Phan Tiến Dũng

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn

Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường và chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An. Nhiệm kỳ 2017 - 2023, hoạt động Công đoàn Trường chịu ảnh hưởng phức tạp của Dịch Covid-19, ảnh hưởng của tình hình kinh tế - xã hội, thiên tai, biến đổi khí hậu… đã tác động không nhỏ đến việc làm, thu nhập, đời sống của viên chức, người lao động. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chuyên môn, hoạt động của Công đoàn Trường đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực như tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, tạo động lực làm việc và phấn đấu cho viên chức, lao động trong nhà trường. Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường lần thứ IX; Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028; Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 và đặc biệt là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 -NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công đoàn Trường hiện nay có 66 viên chức, người lao động sinh hoạt tại 05 tổ công đoàn khoa, phòng. Trình độ chuyên môn của đội ngũ hiện nay: Có 7 tiến sĩ (đạt 10,61%); 47 thạc sĩ (đạt 71,21%); 08 đại học (đạt 12,12%); 04 trình độ khác (tỷ lệ 6,06%); 04 viên chức đang làm nghiên cứu sinh; 01 viên chức đang học thạc sĩ. Trình độ lý luận chính trị (LLCT) có: 50 đồng chí trình độ cử nhân và cao cấp LLCT (đạt 75,76%); 11 đồng chí có trình độ trung cấp LLCT (tỷ lệ 16,67%), trong đó có 01 viên chức đang học Trung cấp LLCT.

1. Một số kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ Công đoàn, nhiệm kỳ 2018 - 2023

1.1. Công đoàn Trường thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Ban hành kế hoạch động hàng năm, phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống cho viên chức, người lao động thông qua việc thực hiện tốt công tác tự chủ tài chính, tiết kiệm chi phí hành chính đảm bảo thu nhập cho viên chức, người lao động, nhất là động viên kịp thời vào các dịp lễ, tết… Hàng năm chế độ trích nộp BHXH thực hiện đạt 100% viên chức, người lao động. Hàng năm, công đoàn đã tham gia các hội đồng xét nâng lương, hội đồng thi đua, khen thưởng; tham gia ý kiến về công tác cán bộ… nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho viên chức, người lao động nhà trường. Phối hợp với chuyên môn tổ chức đi nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh, tổ chức tốt thăm hỏi, mừng thọ bố mẹ của viên chức, người lao động vào dịp đầu xuân, tổ chức tặng quà sinh nhật nhân dịp chào cờ đầu tháng, tạo bầu không khí phấn khởi, thân mật, đầm ấm; động viên đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ đạo các tổ công đoàn quan tâm thăm hỏi, động viên đoàn viên khi bản thân và gia đình có người ốm đau, có việc hiếu, hỉ, hoàn cảnh khó khăn theo quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn.

1.2. Công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động được triển khai kịp thời, đổi mới về cách thức thực hiện

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Công đoàn đã tập trung mọi nguồn lực, kịp thời chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Nhiều mô hình sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ đoàn viên, người lao động đã được triển khai. Phát động trong viên chức, người lao động ủng hộ vào Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19. Hàng năm, thông qua tuyên truyền, vận động và kết quả đạt được trong các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”; hưởng ứng tết “Vì người nghèo”, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây Nghệ An; đóng góp hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, đại dịch Covid-19, hỗ trợ các cá nhân gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An…đã được đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng. Số tiền năm 2018: hơn 80 triệu đồng, năm 2019: hơn 90 triệu đồng, năm 2020: hơn 100 triệu đồng. Năm 2021, số tiền vận động cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 14.200.000 đồng, Quỹ vì người nghèo giúp đỡ xã Nghĩa Mai: 23.000.000 đồng, Hỗ trợ trẻ em khó khăn xã Nghĩa Mai theo chương trình “sóng và máy tính cho em” gần 20.000.000 đồng. Quỹ phòng chống thiên tai: 18.142.000 đồng. Năm 2022, Công đoàn Trường đã kêu gọi ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền là 102.948.793 đồng, trong đó Quỹ phòng, chống thiên tai là 19.648.793 đồng; Ủng hộ người nghèo xã Nghĩa Mai là 22.000.000 đồng; Ủng hộ người nghèo xã Tây Sơn là 18.500.000 đồng và người nghèo phường Hưng Phúc là 2.000.000 đồng; ủng hộ đồng bào Kỳ Sơn bị lũ lụt là 30.800.000 đồng, ủng hộ trẻ em khuyết tật là 10.000.000 đồng…

1.3. Công tác tuyên truyền, vận động có nhiều đổi mới, đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới

Nội dung, phương thức tuyên truyền của Công đoàn được đổi mới theo hướng chủ động, kịp thời, khai thác tốt các phương tiện truyền thông hiện đại. Thực hiện nắm bắt dư luận xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhà trường.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được tổ chức với nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Công đoàn có sự đổi mới, giảm thời gian truyền đạt, tăng thời gian thảo luận. Chủ động cung cấp tài liệu, hướng dẫn đội ngũ giảng viên; phối hợp với các Tổ Công đoàn cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ.

Hàng tháng, hàng quý triển khai các cuộc họp đánh giá hoạt động của Công đoàn, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Trong cuộc họp, các đồng chí uỷ viên BCH phụ trách nắm tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, nắm bắt các vấn đề nổi cộm để có phương hướng giải quyết. Tổ chức tham gia chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; tham gia cuộc thi “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ”; Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012.

1.4. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn tiếp tục được củng cố, chăm lo; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

Hằng năm công đoàn tiến hành đánh giá, xếp loại đoàn viên và các tổ công đoàn đúng thực chất, có tính khích lệ, động viên để tạo động lực cho đoàn viên phấn đấu. Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 6 đoàn viên khi chuyển công tác về trường. Thực hiện tốt công tác tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động công đoàn hàng năm. Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn được chú trọng. Việc nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn, hoạt động nữ công, hoạt động tổ Công đoàn đã góp phần nâng cao nhận thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn tạo bước chuyển biến mới trong hoạt động công đoàn.

Tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt", phong trào thi đua "Lao động sáng tạo", phong trào "Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng", phong trào "Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ", phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ "Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu". Việc phát động, đăng ký giao ước thi đua triển khai đúng kế hoạch. Phong trào thi đua lao động sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động, có nhiều công trình sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học được triển khai áp dụng vào công tác quản lý, giảng dạy, phục vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Phong trào thi đua trong viên chức, người lao động có chất lượng, hiệu quả hơn với 90% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều người đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở trở lên.

1.5. Hoạt động Nữ công được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” trong nữ viên chức, người lao động được công đoàn triển khai sâu rộng. Công tác nữ công thực hiện tốt, đảm bảo vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ  viên chức, người lao động; Ban Nữ công quần chúng đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban nữ công. Tổ chức sinh hoạt các ngày lễ truyền thống 8/3; 20/10 đảm bảo nội dung, chất lượng theo hướng đổi mới, đa dạng hình thức tổ chức, xây dựng các mô hình hoạt động nữ công nhằm thu hút đông đảo chị em tham gia. Hàng năm nữ viên chức, người lao động đều được tổ chức đi học tập, nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh.

1.6. Công tác tài chính, tài sản công đoàn được chú trọng; nguồn thu được đảm bảo góp phần chăm lo tốt hơn cho người lao động

Trong nhiệm kỳ, tổ chức công đoàn đã thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường như việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản công, tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm…Thu, chi tài chính công đoàn hàng năm đúng quy định.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Dự báo nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công đoàn trường có những thuận lợi cơ bản: hệ thống chính trị được củng cố tăng cường; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được các cấp ủy đảng quan tâm. Nhà trường đang tiếp tục  thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030”; Kết luận số 131- KL/TU ngày 18/11/2021 của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030”; thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU ngày 18/8/2022 về “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn”, vì vậy Trường tiếp tục có động lực phát triển. Công đoàn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của CĐVC tỉnh Nghệ An; sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp tạo điều kiện thuận lợi của BGH trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công đoàn. Đời sống vật chất và tinh thần tương đối ổn định; trình độ mọi mặt của CB, VC, NLĐ được nâng lên; kinh nghiệm hoạt động của cán bộ công đoàn được tích lũy…

Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn những khó khăn như: những yêu cầu cao về công tác đào tạo, bồi dưỡng; nhiều vấn đề đặt ra trong thực tiễn cần được giải đáp, cần được làm rõ trong lý luận. Yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, NCKH và tổng kết thực tiễn ngày càng cao; việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng có tác động đến cán bộ, công chức, viên chức. Việc triển khai thực hiện Trường Chính trị chuẩn mức 2 đang có một số khó khăn nhất định. Đây là thực tế và những yêu cầu đặt ra hết sức cần thiết đòi hỏi phải có giải pháp lãnh đạo giải quyết kịp thời.

Có nhiều đoàn viên đang đi học và nữ đoàn viên đang nuôi con nhỏ nên có sự chi phối về mặt thời gian cho hoạt động công đoàn. Kinh phí công đoàn chưa đáp ứng được nhu cầu chi cho hoạt động.

Trong thời gian tới, Công đoàn Trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới:

2.1. Tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên

Chủ động tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động, chương trình công tác hàng năm, phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, phản biện theo chức năng, nhiệm vụ của công đoàn để thực hiện tốt các chế độ, quyền lợi liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động. Tổ chức các hoạt động gắn với lợi ích cơ bản của đoàn viên. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; các hoạt động xã hội, tương thân, tương ái trong đoàn viên và người lao động, giúp đỡ xã nghèo nhằm chia sẻ, động viên kịp thời những người gặp khó khăn trong cuộc sống, động viên đoàn viên thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu các cuộc vận động ủng hộ do tỉnh và cấp trên phát động.

Tiển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách, chế độ của nhà trường và nhà nước đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học; quy trình quản lý đào tạo; kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất; các hoạt động dịch vụ; việc xây dựng nội quy, quy chế thu chi nội bộ trong trường v.v…Phối hợp với Ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng tuyên truyền, giáo dục, động viên CC,VC,NLĐ trong toàn trường phát huy quyền làm chủ trong nhà trường; thực hiện nghĩa vụ công dân, đóng góp cho việc xây dựng và phát triển của nhà trường. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giảng viên; đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội; phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn viên theo quy định của pháp luật.

Tham gia, phối hợp, đề xuất với chuyên môn cải thiện điều kiện làm việc; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực thực hành tiết kiệm trong sử dụng kinh phí thường xuyên để xây dựng quỹ phúc lợi, nâng cao đời sống vật chất. Tổ chức và duy trì phong trào văn nghệ, thể thao tại các cơ quan, đơn vị để nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

2.2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động

Phối hợp với chuyên môn tổ chức, lựa chọn hình thức tổ chức học tập, tuyên truyền phù hợp đảm bảo mỗi viên chức, người lao động được học tập Nghị quyết của Đảng, công đoàn các cấp.

Tích cực, chủ động, động viên, giám sát tạo chuyển biến mạnh mẽ trong VC, NLĐ về nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thường xuyên thực hiện các nội dung của NQTW4 khóa XI, XII và các nghị quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Trung ương Đảng. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá thể thao để truyên truyền, chào mừng các ngày lễ lớn hàng năm.         

Tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực, chủ động tham gia đầy đủ các đợt học tập, quán triệt nghị quyết, cập nhật, phổ biến kiến thức của các cấp ủy Đảng. Tham gia, phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật cho cán bộ, viên chức, người lao động. Tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, xây dựng tác phong công nghiệp, thái độ làm việc mẫu mực, tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân; khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng xây dựng nhà trường vững mạnh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạng và phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Nghệ An nhanh và bền vững.

Đa dạng hình thức tuyên truyền, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin làm công cụ tuyên truyền, vận động đoàn viên. Tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu, phổ biến kiến thức của các cấp, các ngành phát động.

2.3. Đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động Sáng tạo; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo”; xây dựng nhà trường đạt chuẩn văn hóa, phấn đấu trở thành trường chính trị chuẩn mức 2 trước năm 2030. Cụ thể hóa nội dung các phong trào phù hợp với loại hình hoạt động, hướng đến mục tiêu: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; thực hiện chuyển đổi số; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần xây dựng “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”. Tổ chức phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động để tạo sự đổi mới đột phá trong phong trào. Các phong trào thi đua phải rõ mục tiêu, tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng để khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong thi đua. Chú trọng công tác phát hiện, tôn vinh những điển hình tiên tiến trong phong trào. Định kỳ 2 năm tổ chức biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào; những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; quan tâm khen thưởng đoàn viên là viên chức, người lao động trực tiếp.

2.4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường vững mạnh

Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình công tác Công đoàn hàng năm trong nhiệm kỳ (2023-2028). Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm của BCH. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo các kỳ họp của BCH. Cử cán bộ đi tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ Cán bộ Công đoàn.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong từng thời gian trong nhiệm kỳ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành. Đảm bảo chế độ, chất lượng sinh hoạt Ban chấp hành công đoàn. Tham mưu, phản ánh kịp thời cho Đảng ủy tình hình VC, NLĐ và hoạt động công đoàn. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong nhà trường. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của Ban Chấp hành công đoàn trong việc xây dựng và thực hiện các nội dung công tác; nâng cao chất lượng các kỳ họp của ban chấp hành, kịp thời nắm bắt thông tin, trực tiếp hỗ trợ cho công đoàn cơ sở.

2.5. Tập trung thực hiện công tác vận động nữ cán bộ, viên chức, người lao động

Hướng dẫn nội dung, xây dựng chương trình công tác cụ thể của Ban Nữ công quần chúng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đăng ký phấn đấu danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" ngay từ đầu năm, tổ chức bình xét suy tôn các danh hiệu trong nữ CCVCLĐ vào dịp cuối năm. Thực hiện tốt cơ chế tham mưu của Ban Nữ công Công đoàn trong việc tổ chức các hoạt động nữ công. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ nữ, thực hiện công tác quy hoạch, giới thiệu và nâng cao tỉ lệ nữ tham gia ban chấp hành. Đổi mới nội dung hoạt động nữ phù hợp với đặc thù của nhà trường. Các hoạt động tổ chức phải phù hợp với chăm lo lợi ích thiết thực, tạo môi trường sinh hoạt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ cán bộ, viên chức, người lao động. Đa dạng hoá hình thức hoạt động để rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực cho đoàn viên nữ. Chủ động tham gia với cấp ủy, chuyên môn trong việc quan tâm công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo quy hoạch và bố trí cán bộ nữ; tăng tỉ lệ nữ tham gia quản lý lãnh đạo, tham gia cấp ủy Đảng.

2.6. Tăng cường công tác kiểm tra của công đoàn, góp phần xây dựng Công đoàn nhà trường vững mạnh

Xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ của UBKT công đoàn đúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Giám sát việc kiểm tra tài chính đồng cấp, lập báo cáo dự toán, quyết toán hàng năm; công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư của đoàn viên. Định kỳ hàng quý, tổ chức giám sát, kiểm tra công đoàn chấp hành, triển khai chủ trương, nhiệm vụ của Công đoàn Viên chức. Tổ chức giám sát các chuyên đề trong thực hiện quyền, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở.

Đổi mới phương pháp, quy trình, kỹ năng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, đồng bộ, hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn viên chức Nghệ An. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Hàng năm, tham gia bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra. Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết vướng mắc trong thực tiễn chỉ đạo hoạt động.

2.7. Đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn thích ứng với bối cảnh tình hình mới

Ban Chấp hành Công đoàn xác định những vấn đề có tính then chốt, xây dựng thành các chương trình hành động cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Hoạt động Công đoàn chủ yếu tổ chức tại đơn vị, phục vụ nhu cầu, lợi ích của đoàn viên; tạo sự gắn bó giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên. Thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công đoàn. Cải cách công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong hệ thống, khắc phục triệt để biểu hiện hành chính hóa, hình thức; ứng dụng công nghệ thông tin để mở kênh thu thập ý kiến của đoàn viên và công đoàn cơ sở. Thực hiện chỉ đạo những nội dung mới của Công đoàn viên chức Nghệ An. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn trong đề xuất, hiến kế và thực hiện nội dung trọng tâm hàng năm.