Chào mừng Đại hội Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028: Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, viên chức, người lao động
29/03/2023 09:04
Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn viên chức Nghệ An. Được sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chuyên môn, hoạt động của Công đoàn trường đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực như tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, tạo động lực làm việc và phấn đấu cho viên chức, lao động trong nhà trường...
Chào mừng Đại hội Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028: Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, viên chức, người lao động

ThS. Nguyễn Phùng Khánh

Chủ tịch Công đoàn Trường 

 

Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn viên chức Nghệ An. Được sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chuyên môn, hoạt động của Công đoàn trường đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực như tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, tạo động lực làm việc và phấn đấu cho viên chức, lao động trong nhà trường.

Công đoàn trường hiện nay có 71 viên chức, người lao động sinh hoạt tại 05 tổ công đoàn khoa, phòng. Trong đó có 66 viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 05 hợp đồng khác với 48 giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm. Trình độ chuyên môn của đội ngũ viên chức, người lao động ngày càng tăng lên, với 07 tiến sĩ (10,6%); 47 thạc sĩ (71,2%); 08 cử nhân (12,1%); 04 trình độ khác (6,1%). Trình độ lý luận chính trị ngày càng được chuẩn hóa với 37 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị và cử nhân (56,1%); 21 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị (31,8%). Hiện nay, có 05 đồng chí đang là nghiên cứu sinh; 01 đồng chí đang học thạc sĩ; 11 đồng chí đang học cao cấp lý luận chính trị; 01 đồng chí đang học trung cấp lý luận chính trị.

Trong những năm qua, Công đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên là viên chức, người lao động. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Tổ chức hội nghị viên chức, người lao động đúng quy trình, hoàn thành chỉ tiêu thi đua trước tháng 01 hàng năm. Các nội dung thảo luận về việc bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các quy chế nội bộ, quy chế quản lý tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí để nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho viên chức, người lao động. Không khí dân chủ, cởi mở, có nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm góp ý vào các báo cáo của chuyên môn, báo cáo Công đoàn, tập trung vào việc bổ sung xây dựng hệ thống quy chế và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Công tác tham gia cải cách hành chính được quan tâm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác quản lý, giải quyết công việc nội bộ của cơ quan. Ý kiến của công đoàn về công tác tổ chức bộ máy, công tác tuyển dụng viên chức, công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn… được chuyên môn phối hợp giải quyết hiệu quả.

Phối hợp và tham gia với chuyên môn đảm bảo các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động. 100% viên chức, người lao động được tham gia đóng bảo hiểm xã hội; số người được nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc được thực hiện đúng quy định. Công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm thực hiện đúng quy định, khách quan, dân chủ.

Hoạt động xã hội của Công đoàn đã triển khai kịp thời; công tác thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách vào dịp tết cổ truyền của dân tộc được thực hiện tốt. Các loại quỹ thực hiện đầy đủ như quỹ: “Đền ơn, đáp nghĩa”; “phòng chống thiên tai”; hưởng ứng tết “Vì người nghèo”, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây Nghệ An; giúp đỡ trẻ em khuyết tật, đóng góp hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, đại dịch Covid-19, các loại quỹ theo chương trình vận động của UBMTTQ tỉnh; hỗ trợ các cá nhân gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An…đã được đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng. Tổng số tiền đóng góp vào các loại quỹ trong 05 năm 2018 – 2022 là 427.790.000 đồng.

Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức cho viên chức, người lao động học tập, nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng các cấp. Tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị  05 của Bộ Chính trị; tổ chức tuyên truyền vận động thực hiện tốt Bộ luật Lao động, luật Công đoàn sửa đổi năm 2012; nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện tốt Quyết định số 217, 218 năm 2013 của Trung ương để tham gia góp ý, giám sát, phản biện các chương trình, đề án góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh. Các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị đã được tổ chức thực hiện thường xuyên.

Tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt", phong trào thi đua "Lao động sáng tạo", phong trào "Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng", phong trào "Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ", phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ "Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu". Việc phát động, đăng ký giao ước thi đua triển khai đúng kế hoạch. Phong trào thi đua lao động sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động, có nhiều công trình sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học được triển khai áp dụng vào công tác quản lý, giảng dạy, phục vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Phong trào thi đua trong viên chức, người lao động có chất lượng, hiệu quả hơn với 90% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều người đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của  tổ chức Công đoàn, xây dựng Công đoàn vững mạnh. Củng cố, kiện toàn các tổ công đoàn phù hợp với mô hình quản lý của Nhà nước, của tổ chức công đoàn cấp trên. 

Công tác nữ công thực hiện tốt, đảm bảo vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ  viên chức, người lao động; Ban Nữ công quần chúng đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban nữ công. Tổ chức sinh hoạt các ngày lễ truyền thống 8/3; 20/10 đảm bảo nội dung, chất lượng theo hướng đổi mới, đa dạng hình thức tổ chức, xây dựng các mô hình hoạt động nữ công nhằm thu hút đông đảo chị em tham gia. Hàng năm nữ viên chức, người lao động đều được tổ chức đi học tập, nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh.

Nhìn chung, Công đoàn trường đã bám sát Nghị quyết Đại hội công đoàn, định hướng chỉ đạo của Công đoàn viên chức Nghệ An, nhiệm vụ chính trị và được cụ thể hoá bằng chương trình công tác để tổ chức thực hiện. Hoạt động công đoàn đã quan tâm trong việc lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức để thu hút cán bộ đoàn viên tham gia. Kết quả đạt được trong thời gian qua là toàn diện, các chỉ tiêu đề ra cơ bản được hoàn thành. Trong đó nổi bật là các hoạt động tuyên truyền giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho viên chức, người lao động; hoạt động nữ công, hoạt động xã hội. 

Để thực sự là chỗ dựa tin cậy cho viên chức, người lao động, trong những năm tới cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn, chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển của trường.

Hoạt động của công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phải được quan tâm với đích cuối cùng là xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan, đơn vị; Tham gia công tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm; tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo quy trình, nội dung và thời gian quy định, phát huy tính công khai, dân chủ. 

Quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của  viên chức, người lao động. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên. Thực hiện công tác phát triển và quản lý đoàn viên đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra công đoàn theo Điều lệ; tổ chức tốt hoạt động nữ công. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tài chính, lập báo cáo dự toán ngân sách công đoàn hàng năm.

Đảng ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động công đoàn, quan tâm những ý kiến nhận xét của tổ chức công đoàn, nhất là có chủ trương, định hướng tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, người lao động được nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao và góp phần xây dựng Trường chính trị tỉnh Nghệ An sớm đạt chuẩn giai đoạn 2 như Đề Án của Tỉnh ủy đã thông qua.

Lãnh đạo chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ với Công đoàn để tổ chức tốt hội nghị viên chức, người lao động hàng năm, quan tâm lắng nghe ý kiến của Công đoàn trong việc bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ cũng như việc hoạch định và thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà trường.

Tiến tới chào mừng Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, phát huy truyền thống hơn 76 năm của Nhà trường, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự phối hợp hiệu quả của các tập thể khoa, phòng và đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, cộng sự, chia sẻ của đoàn viên viên chức, người lao động, tổ chức công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An chắc chắn sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là tổ ấm, là chỗ dựa tin cậy của viên chức, người lao động trong toàn trường./.