Các biểu mẫu dành cho viên chức
18/12/2019 11:31
Để thuận tiện cho việc quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học. Nhà trường từng bước cung cấp các biểu mẫu liên quan đến việc quản lý trên dành cho CCVC
Các biểu mẫu dành cho viên chức

DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU DANH CHO VIÊN CHỨC

 
STT Tên mẫu văn bản Tải về
I
Các mẫu biểu liên quan đến Đào tạo

 01 Phiếu Đánh giá chuyên cần môn học  Nguồn
 02 Biên Bản Họp xét thi hết môn Nguồn
03
Biên Bản Bàn giao bài thi Nguồn
04
Biên Bản Tổ chức thi tốt nghiệp Nguồn
05
Biên Bản Vi phạm Quy chế thi Nguồn
06
Phiếu Chấm bài các môn học
Nguồn
07
Phiếu Đánh giá rèn luyện học viên Nguồn
 II  Các mẫu biểu liên quan đến Nghiên cứu khoa học