Hội nghị kiểm kiểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2020
29/12/2020 05:01
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 05/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020; sáng ngày 25/12/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2020...
Hội nghị kiểm kiểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2020

    Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 05/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020; sáng ngày 25/12/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2020.

    Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; tham dự còn có các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng, phó các khoa, phòng, Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể Trường Chính trị tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng quán triệt mục đích, yêu cầu, đối tượng kiểm điểm; kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường Chính trị tỉnh.

    Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường năm 2020; đồng chí Phan Tiến Dũng, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng trình bày tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Giám hiệu và tập thể Đảng ủy.

 

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
chủ trì góp ý cho tập thể, thành viên Ban Giám hiệu Nhà trường

    Dự thảo báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được cụ thể trong năm 2020 như: Tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình; có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng; luôn năng động sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên. Việc điều hành, thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm đã có nhiều đổi mới về phương thức, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả, có sự chuyển biến tích cực, đồng bộ trong công tác thực hiện hiện vụ chính trị của nhà trường; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; chú trọng việc lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo cũng như thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra giải pháp cụ thể khắc phục trong năm 2021.

Đồng chí Phạm Thị Như Quỳnh - Đảng ủy viên,
Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu tại Hội nghị

    Sau khi kiểm điểm tập thể Lãnh đạo là phần kiểm điểm cá nhân các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. Phần thông qua các bản kiểm điểm cá nhân của các đồng chí là những ý kiến nhận xét, đánh giá và đóng góp cho từng đồng chí của các đồng chí tham dự tại hội nghị. Các ý kiến tham gia cơ bản nhất trí theo nội dung đã trình bày, đồng thời tập trung nhấn mạnh cần đưa ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại trong thời gian tới. Các ý kiến đưa ra một cách khách quan, cụ thể và được tập thể lãnh đạo tiếp thu nghiêm túc và sẽ chỉnh sửa trong bản báo cáo kiểm điểm.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự chuẩn bị Hội nghị nghiêm túc của nhà trường, đánh giá cao những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý những điểm mà nhà trường cần tập trung trong thời gian tới, đó là tăng cường đẩy mạnh sự tương tác giữa giảng viên với học viên, học viên với học viên; tăng cường các hoạt động thực tế, thực tiễn cho giảng viên; luôn nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; am hiểu nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành, của từng tổ chức Đảng; tăng cường phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh, huyện, thành, thị ủy. Đảng ủy, Ban Giám hiệu chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên; động viên, khích lệ, xây dựng tập thể đoàn kết; tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

Toàn cảnh Hội nghị

    Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh...

    Đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đại diện tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp thu ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các ý kiến của đại diện các Ban Đảng, các đồng chí tham dự Hội nghị. Các ý kiến góp ý được tập thể lãnh đạo nhà trường và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo tiếp thu nghiêm túc, điều chỉnh bổ sung vào các giải pháp thực hiện trong thời gian tới./.

Hằng Nga