Nâng cao trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
14/09/2021 10:11
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Việc xây dựng “thế trận” toàn dân trong lĩnh vực này, đòi hỏi trách nhiệm to lớn của mỗi cán bộ, đảng viên.Đảng ta xác định rõ:
Nâng cao trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

     Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Việc xây dựng “thế trận” toàn dân trong lĩnh vực này, đòi hỏi trách nhiệm to lớn của mỗi cán bộ, đảng viên.Đảng ta xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”.

     Thực tế thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ráo riết thực hiện âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", tung hàng ngàn bài viết có nội dung xuyên tạc, kích động, chống phá chế độ. Chúng triệt để sử dụng không gian mạng để chống phá trực diện vào nền tảng tư tưởng, tinh thần của xã hội, đồng thời thông qua mạng xã hội để móc nối, khuếch trương thanh thế, cổ súy “giá trị” văn hóa phương Tây và "xã hội dân sự". Các thế lực thù địch lập những tài khoản, website giả mạo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, những người có uy tín, nhân vật nổi tiếng, lập các hội nhóm… để tung tin gieo rắc hoài nghi trong xã hội, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, kích động, lôi kéo người dân tụ tập trái phép, biểu tình, phá rối an ninh trật tự và có các hành vi phạm pháp.

Lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, đối tượng xấu phát tán thông tin giả, thông tin xấu độc. Ảnh minh họa: tuyengiao.vn

       Bên cạnh đó, nhiều cá nhân "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội những thông tin phiến diện, thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng hoặc thông tin về những vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức… dẫn đến tâm lý hoang mang, phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch và các đối tượng phản động, cơ hội chính trị tuyên truyền xuyên tạc, chống phá gây mất ổn định chính trị, kinh tế, xã hội.

     Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện nhiều tài khoản đăng tại thông tin sai sự thật, đặc biệt quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị phát tán nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc, vu cáo, trắng trợn phủ nhận nỗ lực, công sức, kết quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cấp ủy, chính quyền các cấp.

     Đặc biệt, chúng lợi dụng công dân từ các tỉnh miền Nam về quê tránh dịch để xuyên tạc, đưa tin lập lờ về công tác thu hút đầu tư du lịch trên địa bàn huyện Nam Đàn, công tác tổ chức cách ly y tế để phòng, chống dịch ở các địa phương... gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến việc khoanh vùng, truy vết và tiến hành các biện pháp dập dịch.

     Để phòng ngừa, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tinh thần của xã hội; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết TW 4 khóa (XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tự giác tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng.

      Cán bộ, đảng viên cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tuyên truyền người dân nắm rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Ảnh tư liệu minh họa

     Mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên nâng cao ý thức, kỷ luật trong khi tiếp xúc thông tin; nắm vững và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp, Luật Tiếp cận thông tin 2016 và Luật An ninh mạng 2018. Khi tham gia mạng xã hội cần nghiêm túc thực hiện điều lệ và quy định kỷ luật của Đảng, của tổ chức mà mình là thành viên, đồng thời thể hiện là công dân gương mẫu trong việc chấp hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành tháng 6/2021.

     Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần sáng suốt, nhạy bén kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các luận điêu sai trái, thù địch ngay từ những biểu hiện nhỏ nhất, trong mọi mặt của đời sống xã hội, với những phương thức linh hoạt, phù hợp thực tiễn. Xác định đây là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay.

     Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là kỷ luật phát ngôn trong quá trình công tác cũng như quan hệ xã hội. Phản ứng nhanh, linh hoạt, chia sẻ, giải thích cho Nhân dân hiểu đúng bản chất của vấn đề, nhận thức được những chiêu trò, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để cùng tham gia vạch trần âm mưu, hoạt động chống phá của chúng.

     

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Tương Dương cùng cán bộ xã Yên Na tiếp xúc với người dân bản Vẽ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào và tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước. 

     Bác Hồ từng khẳng định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng vậy. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, lan tỏa được công tác này đến mỗi người dân. Từ đó, góp phần tạo nên “thế trận” toàn dân vững chắc, ngăn chặn hiệu quả, giảm tác hại từ những âm mưu, chiêu trò, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần ổn định tư tưởng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn: Theo https://baonghean.vn/