Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường
08/05/2020 02:04
Sáng nay (8/5), nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường

 

     Sáng nay (8/5), nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”.

     Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (thành phố Hà Nội) đến 68 điểm cầu tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

     Các đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. Tham dự điểm cầu trung tâm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham gia điều hành hội thảo và có bài phát biểu tham luận tại điểm cầu trung tâm.


Toàn cảnh hội thảo điểm cầu trung tâm tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

     Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự điểm cầu Nghệ An còn có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư các huyện, thành, thị, Đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

     Cội nguồn thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam

     Phát biểu khai mạc hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, trong không khí hào hùng và xúc động của những ngày tháng 5 lịch sử, kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 66 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” được tổ chức nhằm thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác.

     Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Với tất cả lòng thành kính, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Người là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa, đẹp đẽ nhất của văn hóa dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại; giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, rạng ngời cốt cách của một bậc vĩ nhân. Người là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người là cội nguồn, gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học.

     Để hội thảo cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” diễn ra thành công, đồng chí Trần Quốc Vượng đã đề nghị các đại biểu thảo luận và phân tích làm rõ 3 vấn đề chính. Trong đó, lưu ý làm rõ những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và của nhân loại; Làm rõ hơn, sâu sắc hơn nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng của Người đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tiếp tục khẳng định và nổi bật nhân cách và phẩm chất cao quý; tấm gương đạo đức phong cách của Người, trong đó cần làm rõ sáng tỏ hơn tầm vóc, hình ảnh của lãnh tụ thiên tài - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa của thế giới. Khẳng định mạnh mẽ giá trị to lớn và trường tồn của Di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng đề nghị làm rõ sự vận động sáng tạo, bổ sung quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh, của Đảng ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới và phát triển, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; làm rõ hơn công cuộc và thành tựu đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước. Từ đó, khẳng định mạnh mẽ sự lãnh đạo của Đảng ta trên nền tảng của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhân tố hàng đầu, quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

    Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo trong đẩy mạnh nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần vào công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh; Phân tích làm rõ bối cảnh mới, yêu cầu mới phát triển và xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, nhận thức sâu sắc hơn, ý nghĩa tầm quan trọng và phương hướng kế thừa phát huy di sản Hồ Chí  Minh; Đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kiên định và vận dụng sáng tạo, bổ sung và phát triển CN Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân về lý tưởng, mục tiêu cao cả của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.


Tại điểm cầu Nghệ An.

     Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng khẳng định đất nước ta, Đảng ta vận dụng trung thành, kế thừa sâu sắc và không ngừng phát triển sự nghiệp của Người; tuyệt đối trung thành sự nghiệp cách mạng vững bước đi trên con đường Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Để hoàn thành trọng trách, sứ mệnh lịch sử to lớn đó, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ghi trong tâm khảm lời căn dặn của Người và luôn giữ gìn Đảng ta thật trong sạch vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình: Thường xuyên và nghiêm chỉnh thực hiện phê bình và tự phê, đề cao dân chủ và thực hiện dân chủ rộng rãi, đồng thời đề cao và giữ gìn, kỷ luật kỷ cương của Đảng với tinh thần thương yêu đồng chí, lấy đó làm chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng, nhất là việc vận động lực lượng, tập hợp phát huy sức manh và quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện Di huấn của Người, chúng ta quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13,  triển khai thực hiện nhiệm vụ vượt khó khăn thách thức để hoàn thành trọng trách trước Đảng và nhân dân, chuẩn bị tiền đề bước vào thời kỳ mới của ý chí, niềm tin và sức mạnh mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết phấn đấu đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh như nhân dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

     Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho con đường Cách mạng Việt Nam

     Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã nhấn mạnh thêm một số nội dung về mối quan hệ giữa giai cấp cách mạng vô sản và cách mạng thuộc địa, giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, về quy luật ra đời và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản xây dựng một chính Đảng Mác xít ở một nước thuộc địa và phong kiến, việc tập hợp và xây dựng lực lượng trong cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết tạo thành sức mạnh thời đại; Xây dựng XHCN trong điều kiện một đất nước nông nghiệp có điểm xuất phát thấp không đi qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa; Xây dựng lý luận, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh; Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, gắn liền với nền dân chủ XHCN..

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phát biểu đề dẫn tại hội thảo.

     Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho con đường Cách mạng Việt Nam vượt qua phong ba bão táp để đi đến những bến bờ thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp mang tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, với quyết tâm thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Cả dân tộc Việt Nam chiến đấu làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ lên vành hoa đỏ, lên trang sử vàng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mang ý chí sắt thép nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân ý ấy không bao giờ thay đổi. Toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đã chung sức đồng lòng, xây dựng 2 nhiệm vụ chiến lược, xây dựng CHXH ở miền Bắc và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, viết lên một bản hùng ca về tình ruột thịt Bắc Nam và khát vọng mãnh liệt về một dân tộc ưa chuộng hoà bình, không bao giờ chịu khuất phục trước mọi kẻ thù. Trong mưa bom bão đạn, vượt qua mọi gian khổ khó khăn, nhân dân miền Bắc vừa xây dựng thành công CNXH, vừa làm tròn nghĩa vụ chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam để toàn quân, toàn dân ta “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”, lập nên những chiến công chói lọi và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất hoàn toàn miền Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập thống nhất, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

     Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho rằng Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ta nhất định phải lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Kế tục và trung thành và xuất sắc sự nghiệp của Người trong công cuộc đổi mới hiện nay, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, nhân dân ta có đời sống ngày càng ấm no hạnh phúc, Đảng ta ngày càng trưởng thành vững mạnh. Thắng lợi đó là kết quả của sự kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội, kiện định đường lối đổi mới sáng tạo của Đảng để xây dựng và bảo về Tổ quốc XHCN. Thắng lợi đó mang đến cho chúng ta niềm phấn khởi, tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, nhân tố quyết định đến thành tự mà đất nước ta, nhân dân ta đạt được trên mỗi chặng đường cách mạng.

     Tự hào với những thành tự đạt được, chúng ta phải suy nghĩa sâu sắc hơn về trọng trách to lớn của mình, yêu cầu nhiệm vụ mới công cuộc đổi mới đất nước càng đi vào chiều sâu, càng khó khăn phức tạp. Tình hình thế giới khu vực diễn biến nhanh, phức tạp khó dự đoán, các thế lực thù địch không ngừng tuyên truyền kích động xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Những thứ giặc nội xâm, suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống, tham nhũng, quan liêu, tự diễn biến tự chuyển hoá của một bộ phận cán bộ đảng viên đang làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng. Từ thực tiễn cách mạng nước ta trong 90 năm qua, từ những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta kể từ khi có Đảng và được Đảng lãnh đạo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là chỉ dẫn quý báu cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung lớn quan trọng trong công tác xây dựng chính đốn đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, nhất là nhiệm kỳ Đại hội 12; Xây dựng Đảng về đạo đức trở thành phương châm quan trọng để ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm, tự diễn biến, tự chuyển hoá, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Điều này đã được Đảng ta thực hiện quyết liệt, được nhân dân tin tưởng, đồng tình và ủng hộ nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13, được tiến hành vào thời điểm đất nước trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH. Trong đó, là năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011; 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Đại hội lần thứ 13 của Đảng là dấu mốc quan trọng có ý nghĩa định hướng tương lai, mang ý nghĩa khát vọng, tầm nhìn, đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN vào giữa thế kỷ.

     Trước vận hội mới, cơ hội mới của đất nước và dân tộc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ccuxnng cho rằng cần nắm được sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc vận dụng phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” về phong cách học tập tinh thần xử lý mọi việc, quán triệt sâu sắc chân lý phổ biến của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, bám sát, kế thừa và phát triển, kiên định và đổi mới, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, không ngừng hoàn thiện đường lối đổi mới, phù hợp với xu thế của thời đại.

     Mỗi cán bộ Đảng viên cần thấm nhuần lời căn dặn của Người về “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước. Về yêu cầu nâng cao đạo đức Cách mạng, trách nhiệm tự rèn luyện tu dưỡng bản thân, nêu gương sáng với quần chúng nhân dân; Về xây dựng Đảng cầm quyền liêm chính, trong sạch, vững mạnh, trí tuệ và bản lĩnh ngang tầm nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó; Về bài học lấy dân là gốc, nhân dân là trung tâm, chủ thể trong công cuộc đổi mới, mang theo giá trị văn hoá, sức mạnh của con người Việt Nam, kết hơp với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc..

     Nghệ An vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trọng dụng nhân tài

     Các tham luận tại hội thảo của các nhà khoa học, nhà quản lý đã làm sáng rõ và sâu sắc thêm: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”. Trong đó, đồng chí Vũ Khoan - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tham luận với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại"; GS,TS Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trình bày nội dung "Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại"; Thiếu tướng, PGS,TS Nguyễn Văn Thế - Phó Giám đốc Học viện Chính trị,  Bộ Quốc phòng báo cáo tham luận với chủ đề "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay". Hội thảo cũng đã nghe đại diện Tỉnh ủy Cao Bằng trình bày nội dung "Mặt trận Việt Minh và bài học về phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong tình hình hiện nay; nghe  Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày bài tham luận với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Giá trị và ý nghĩa".

     Phát biểu tham luận với chủ đề: “ Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước hiện nay”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Nghệ An phát huy truyền thống quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cách mạng, trong đó để thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ trên nhiều lĩnh vực, Nghệ An luôn quan tâm việc thu hút, trọng dụng nhân tài. Bên cạnh chính sách của Trung ương, tỉnh cũng đã ban hành một số chính sách trong công tác này. Từ năm 1999 đến nay, đã có 701 người được thu hút về công tác trong các cơ quan của tỉnh...Đội ngũ cán bộ, công chức diện thu hút đã và đang khẳng định được năng lực, sở trường, đóng góp tài năng, trí tuệ trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để phát huy tài năng thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học vào thực tiễn. Chú trọng tập hợp, tạo môi trường để nhân sỹ, trí thức tham gia vào các hoạt động sáng tạo và cống hiến tài năng, trí tuệ trong xã hội.

 Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tham luận với chủ đề: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước hiện nay".

     Chỉ rõ những bất cập, hạn chế trong công tác thu hút nhân tài; từ những quan điểm cơ bản về trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực tiễn của cách mạng nước ta hiện nay, Bí thư Thái Thanh Quý đã đưa ra các giải pháp để tiếp tục phát hiện, trọng dụng nhân tài vào sự nghiệp đổi mới.

     Đó là nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết từ cán bộ lãnh đạo, quản lý, từ cán bộ đứng đầu.

     Coi trọng và thường xuyên đánh giá đúng về năng lực, phẩm chất của nhân tài để bồi dưỡng, phát triển nhân tài, dùng người tài để thu hút người tài. Trong đó vai trò của người lãnh đạo và tham mưu công tác tổ chức cán bộ có vị trí vô cùng quan trọng, đó phải là người tài năng, tâm huyết, không ích kỷ, hẹp hòi mà phải có sự "độ lượng vĩ đại".

     Cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy cần tuân thủ quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, đồng thời cần có phương thức uyển chuyển, linh hoạt trong thu hút và trọng dụng nhân tài.

     Trong chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài, cần quan tâm đến quyền lợi về vật chất, tinh thần, tạo lập môi trường minh bạch, dân chủ, trí tuệ, khách quan, thuận lợi nhất cho nhân tài làm việc; cần kiên quyết đấu tranh có hiệu quả bệnh công thần, ích kỷ, hẹp hòi, cục bộ, địa phương.

Nguồn: https://truyenhinhnghean.vn