Hội thảo khoa học: Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên trung
26/08/2022 02:26
Sáng 26/8, tại thành phố Vinh, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên trung”.
Hội thảo khoa học: Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên trung
Sáng 26/8, tại thành phố Vinh, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên trung”.
Hội thảo khoa học: Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên trung ảnh 1

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 - 1942), nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người cộng sản kiên cường, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Đồng chí là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ cán bộ được rèn luyện và trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng cũng như lao tù đế quốc. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã có nhiều đóng góp to lớn cho phong trào cách mạng, góp phần làm vẻ vang truyền thống hào hùng của dân tộc cũng như của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội thảo khoa học: Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên trung ảnh 2

Đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Hưng Nguyên, Nghệ An giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong đã kế thừa và phát huy những giá trị hết sức quý báu của vùng đất, con người xứ Nghệ. Đó là hành trang lớn để người thanh niên yêu nước Lê Hồng Phong đến với lý tưởng cộng sản và trở thành một chiến sỹ cộng sản ưu tú, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Với những cống hiến xuất sắc trong cuộc đời hoạt động của mình, sự hy sinh cao cả của đồng chí Lê Hồng Phong cùng với tấm gương đấu tranh gan dạ và hy sinh anh dũng của người đồng chí, người bạn đời Nguyễn Thị Minh Khai đã góp phần làm rạng danh cho dân tộc Việt Nam và quê hương Nghệ An, góp phần tô thắm thêm lịch sử vẻ vang của xứ Nghệ.

Hội thảo khoa học: Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên trung ảnh 3

Các đại biểu Trường Chính trị tỉnh tham dự hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mong mỏi của các thế hệ tiền bối cách mạng, trong đó có Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, hiện nay, nhân dân Nghệ An và cả nước đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An quyết tâm đưa Nghệ An “sớm trở thành một trong những tỉnh khá của cả nước vào năm 2030”, thực hiện mục tiêu chung “đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

 
Hội thảo khoa học: Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên trung ảnh 4

Các đại biểu Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội tham dự hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Được vinh dự mang tên người Tổng Bí thư xuất sắc của Đảng, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội đã phát huy những truyền thống tốt đẹp của ngôi trường gần 73 năm tuổi. Thời gian qua, cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường không ngừng học tập, rèn luyện, noi theo tấm gương sáng ngời của đồng chí Lê Hồng Phong.

Trường luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng nhau phấn đấu xây dựng để trở thành trường chính trị chuẩn dẫn đầu trong cả nước, trung tâm lớn về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Thủ đô và đất nước; kết nối khu vực và quốc tế, để luôn xứng đáng là trường Đảng mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Hội thảo khoa học: Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên trung ảnh 5

PGS. TS Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Tại Hội thảo các tham luận đã tập trung đi sâu, tìm hiểu, lan tỏa những giá trị từ thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Đồng thời tuyên truyền, cổ vũ mạnh mẽ, sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương cao đẹp của những chiến sỹ cộng sản tiền bối; Khơi dậy, phát huy giá trị, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng vẻ vang cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên quê hương Nghệ An.

Hội thảo khoa học: Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên trung ảnh 6

 Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội tặng quà lưu niệm Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Đồng thời khẳng định, những di sản quý báu trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Lê Hồng Phong là di sản có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, toàn diện trên tất cả các mặt của công tác xây dựng Đảng nói riêng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung.

Nguồn: Theo baonghean.vn