Hội nghị thẩm định, công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1
08/01/2023 11:46
Chiều ngày 04/01/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị thẩm định cấp Học viện Hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp Học viện dự và chủ trì hội nghị...
Hội nghị thẩm định, công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1

Chiều ngày 04/01/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị thẩm định cấp Học viện Hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp Học viện dự và chủ trì hội nghị.

 1

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định

Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí thủ trưởng các đơn vị chức năng tại Học viện: Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Các trường chính trị, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Thanh tra Học viện; các đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tỉnh Nghệ An.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị đã trình bày báo cáo Kết quả khảo sát, kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1. Báo cáo chỉ rõ, Hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị Nghệ An đạt chuẩn mức 1 bảo đảm đúng quy định; Minh chứng cho các chỉ tiêu được sắp xếp theo 6 nhóm tiêu chí của Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Mỗi nhóm tiêu chí có cây thư mục để thuận lợi cho việc tra cứu và nắm tổng quát hồ sơ. Các minh chứng bảo đảm tính pháp lý, không có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa. Đánh giá kết quả qua rà soát các tiêu chí, trong tổng số 55 chỉ tiêu theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt 55 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt chuẩn.

3

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ý kiến tại hội nghị

4

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp Học viện ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh uỷ Nghệ An đối với việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư; sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. 

Đồng chí cho biết, Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Đề án xây dựng Trường chính trị chuẩn vào trung tuần tháng 8 năm 2022, tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn, trường đã hoàn thiện được các tiêu chí chuẩn, có hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn mức 1. Đây là trường thứ hai trong cả nước đề nghị xét công nhận trường chính trị chuẩn. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị thành viên hội đồng cần đánh giá các chỉ tiêu một cách khách quan, đúng quy định, không nợ tiêu chí, không hình thức, đánh giá phải bảo đảm thực chất song cũng phải xem xét điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường.

Việc thực hiện các tiêu chí không chỉ dừng lại ở việc đạt chuẩn mức 1 mà còn phải mang tính bền vững, dài hạn trong định hướng, chiến lược phát triển của nhà trường. Để làm được điều đó, trong thời gian tới, trường cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tham mưu cho tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh trong phát biểu tại hội nghị.

5

Đại diện Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, các thành viên hội đồng đã đánh giá các chỉ tiêu khách quan, đúng quy định, căn cứ vào các số liệu, minh chứng trong Hồ sơ.

Kết quả, 100% thành viên của Hội đồng thẩm định cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng ý đề nghị công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1.

Nguồn: Theo https://hcma.vn