Hội nghị rà soát, đánh giá Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức I
25/11/2022 05:24
Thực hiện Quyết định số 1499-QĐ/TU, ngày 15/11/2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thành lập Hội đồng đánh giá Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 (gọi tắt Hội đồng đánh giá cấp tỉnh), ngày 24/11/2022, Hội đồng đánh giá cấp tỉnh đã tiến hành họp và nghe Báo cáo tự đánh giá trường chính trị đạt chuẩn mức 1, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc...
Hội nghị rà soát, đánh giá Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức I

Thực hiện Quyết định số 1499-QĐ/TU, ngày 15/11/2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thành lập Hội đồng đánh giá Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 (gọi tắt Hội đồng đánh giá cấp tỉnh), ngày 24/11/2022, Hội đồng đánh giá cấp tỉnh đã tiến hành họp và nghe Báo cáo tự đánh giá trường chính trị đạt chuẩn mức 1, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc, cùng tham dự có các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1499-QĐ/TU, ngày 15/11/2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, thành viên Tổ giúp việc thực hiện Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn.

Đ/c Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã trình bày báo cáo tự đánh giá trường chính trị đạt chuẩn mức 1, minh chứng cho các chỉ tiêu được sắp xếp theo 6 nhóm tiêu chí của Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội nghị

Hội đồng đã tiến hành rà soát, kiểm tra hồ sơ, minh chứng; kiểm tra thực tế tại Trường; đánh giá mức đạt chuẩn theo từng tiêu chí và ý kiến thảo luận của các thành viên; kết quả bỏ phiếu đánh giá 10/10 thành viên đồng ý đạt chuẩn mức 1.

 

Đ/c Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trình bày báo cáo tự đánh giá trường chính trị đạt chuẩn mức 1

 

Đ/c Đậu Thị Minh Loan, Phó Giám đốc Sở Tài chính – ủy viên Hội đồng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Trường Chính trị tỉnh trong công tác xây dựng Trường đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn; đồng chí yêu cầu nhà trường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các bước đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xét, công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn vào tháng 12 năm 2022; đề nghị các cấp có thẩm quyền, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Trường Chính trị tỉnh Nghệ An duy trì chuẩn mức 1 bền vững sau khi đạt; hoàn thành các tiêu chí của trường chính trị chuẩn mức 2 theo Đề án số 17-ĐA/TU./.

Hằng Nga