Đồng ý đề nghị công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1
23/12/2022 12:33
Sáng 23/12, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về khảo sát Trường Chính trị Nghệ An đạt chuẩn mức độ 1. Các đồng chí: Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đồng chủ trì cuộc làm việc...
Đồng ý đề nghị công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1

Sáng 23/12, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về khảo sát Trường Chính trị Nghệ An đạt chuẩn mức độ 1.

Các đồng chí: Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đồng chủ trì cuộc làm việc.

Đồng ý công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 ảnh 1

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Bám sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của địa phương, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, đa dạng hóa hoạt động, tích cực rà soát các tiêu chí trường chính trị chuẩn, xây dựng Đề án và hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương.

Đồng ý công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 ảnh 2

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh báo cáo về kết quả xây dựng Trường Chính trị Nghệ An đạt chuẩn. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành các kế hoạch, chương trình thực hiện Đề án xây dựng Trường Chính trị chuẩn đạt chuẩn mức độ 1.

Đánh giá kết quả qua rà soát các tiêu chí, trong tổng số 55 chỉ tiêu của Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt 55 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt.

Đồng ý công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Nhiệm vụ xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn không chỉ riêng của trường mà là nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng ý công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 ảnh 4

Đồng chí Hoàng Anh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá cao hoạt động của Trường Chính trị tỉnh về quá trình thực hiện toàn diện nhiệm vụ chuyên môn, từ xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên, đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo.

Trường đã đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư; hoạt động quản lý của nhà trường nề nếp. Trường đã tích cực tham mưu cho tỉnh thực hiện các hội thảo khoa học quy mô lớn; thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... cho tỉnh Nghệ An.

Đồng ý công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 ảnh 5

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quan tâm để có chính sách đầu tư cơ sở vật chất; đào tạo bồi dưỡng, nâng cao đời sống của cán bộ, giáo viên. Bên cạnh đó, tỉnh có chủ trương tạo điều kiện để giáo viên của nhà trường thâm nhập thực tế để gắn việc giảng dạy lý luận chính trị với thực tiễn.

Qua đánh giá của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề xuất Hội đồng thẩm định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận Trường Chính trị Nghệ An đạt chuẩn mức 1.

Đồng ý công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 ảnh 6

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh uỷ Nghệ An đối với việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư; sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Đồng ý công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 ảnh 7

 Đoàn công tác khảo sát cơ sở vật chất của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh, Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn có ý nghĩa đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng; tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc xây dựng, phát triển trường chính trị theo hướng chuẩn hoá, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện các mặt hoạt động của trường chính trị.

"Việc xem xét, công nhận trường chính trị đạt chuẩn phải toàn diện, khách quan, bảo đảm thực chất, không chạy theo thành tích, không nợ tiêu chí. Trường được công nhận chuẩn đầu tiên trong cả nước lại càng phải tiêu biểu, xứng đáng” - đồng chí Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị thành viên hội đồng cần đánh giá các chỉ tiêu một cách khách quan, đúng quy định, căn cứ vào các số liệu, minh chứng trong hồ sơ, song cũng phải xem xét điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường.

Đồng ý công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 ảnh 8

Đoàn công tác tham quan phòng mô hình hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tại cuộc làm việc, với tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, các thành viên hội đồng đã đánh giá các chỉ tiêu khách quan, đúng quy định, căn cứ vào các số liệu, minh chứng trong Hồ sơ.

Đồng ý công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 ảnh 9

Các đại biểu tham quan phòng Truyền thống của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, việc thực hiện các tiêu chí không chỉ dừng lại ở việc đạt chuẩn mức 1 mà còn phải mang tính bền vững, dài hạn trong định hướng, chiến lược phát triển của nhà trường.

Để làm được điều đó, trong thời gian tới, trường cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tham mưu cho tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Kết quả, 100% thành viên của Đoàn khảo sát của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng ý đề nghị công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1./.

Đồng ý công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 ảnh 10

Đoàn công tác khảo sát cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

6 tiêu chí của Quy định số 11- QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương về Trường chính trị chuẩn.

1- Tiêu chí về thể chế, quy định

2- Tiêu chí về đội ngũ cán bộ, viên chức

3- Tiêu chí về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

4- Tiêu chí về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn

5- Tiêu chí về văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật kỷ cương

6- Tiêu chí về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật tài chính


Nguồn: Theo baonghean.vn