Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021
30/09/2021 06:15
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2021, trong 02 ngày 28, 29/9/2021, Hội đồng khoa học Nhà trường do BSCKII. Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng làm Chủ tịch đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu 06 đề tài khoa học cấp cơ sở...
Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021

     Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2021, trong 02 ngày 28, 29/9/2021, Hội đồng khoa học Nhà trường do BSCKII. Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng làm Chủ tịch đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu 06 đề tài khoa học cấp cơ sở.


BSCKII. Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021

    Tại Hội nghị, 6 chủ nhiệm của 6 nhóm đề tài đã lần lượt báo cáo tóm tắt nghiên cứu, trả lời các chất vấn của Hội đồng về kết quả nghiên cứu của đề tài. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trên cơ sở các tiêu chí đánh giá về hình thức trình bày, tính cấp thiết của đề tài, ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu… các thành viên phản biện và ủy viên Hội đồng khoa học đã nghe và cho ý kiến nhận xét đối với từng đề tài; chỉ ra những sai sót, khuyết thiếu cần sửa chữa, bổ sung. 


ThS. Dương Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Ủy viên phản biện nhận xét đề tài

     Phát biểu tại các buổi bảo vệ đề tài khoa học cấp cơ sở, BSCKII. Lê Thị Hoài Chung, Chủ tịch Hội đồng khoa học Nhà trường khẳng định: Công tác nghiên cứu khoa học là công việc rất quan trọng và cần thiết đối với giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, giúp cho giảng viên có điều kiện nghiên cứu và tổng kết thực tiễn. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học giúp giảng viên nâng cao khả năng tư duy lý luận phục vụ tốt công tác giảng dạy.


ThS. Trần Duy Rô Nin, Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH, thư ký Hội đồng khoa học Trường công bố các quyết định liên quan đến các đề tài

     Các đề tài khoa học được Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao vì được thực hiện khá công phu, trách nhiệm,chặt chẽ trong lập luận, chính xác trong phân tích số liệu và có giá trị ứng dụng trong thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.


ThS. Trần Thị Thúy, giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của nhóm

    Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng có 5/6 đề tài đạt loại xuất sắc.


Toàn cảnh Hội nghị

Hằng Nga