Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (khóa 13) tại huyện Kỳ Sơn
06/01/2020 08:38
Ngày 04/01/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (khóa 13) tại huyện Kỳ Sơn. Dự lễ Khai giảng có đồng chí ThS.Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng...
Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (khóa 13) tại huyện Kỳ Sơn

     Ngày 04/01/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (khóa 13) tại huyện Kỳ Sơn. Dự lễ Khai giảng có đồng chí ThS.Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp huyện.

 Đ/c ThS.Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng phát biểu

     Tham gia lớp học có 65 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học và các Đồn Biên phòng. Lớp học sẽ diễn ra trong 14 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý; nghiệp vụ công tác đoàn thể, dân vận; học tập nghiên cứu thực tế tại các địa phương...

Đ/c Lê Văn Lương - HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu

Toàn cảnh

      Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Dương Thanh Bình nhấn mạnh "khóa học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và rèn luyện cho học viên có phương pháp luận khoa học, tư tưởng, đạo đức chính trị vững vàng. Để từ đó học viên nâng cao đạo đức cách mạng, vận dụng vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng đơn vị. Đối với các giảng viên cần chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực, tăng cường đối thoại, quán triệt và thực hiện phương châm lý luận liên hệ với thực tiễn, học đi đôi với hành. Đối với Ban chỉ đạo lớp học và Trung tâm chính trị huyện, tổ chức quản lý lớp học chặt chẽ, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để phục vụ cho công tác dạy và học đạt kết quả cao. Đối với các đồng chí học viên xác định rõ động cơ học tập đúng đắn, có sự nghiên cứu chuyên sâu, mạnh dạn phát biểu thảo luận khi lên lớp, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế học tập và rèn luyện của nhà trường, vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công việc của cơ quan, đơn vị mình…"