Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp sóng điểm cầu trực tuyến Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống – Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới”
16/06/2021 03:23
Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Ban Bí thư về việc nghiên cứu, học tập, quán riệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng nay, ngày 16/6/2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”...
Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp sóng điểm cầu trực tuyến Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống – Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới”

      Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Ban Bí thư về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng nay, ngày 16/6/2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến điểm cầu 5 Học viện trực thuộc và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị,Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo

      Chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung  ương.

      Hội thảo diễn ra trong thời gian 1 ngày.

     Tham dự Hội thảo, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng và giảng viên nhà trường.

     Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống – Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới” được Học viện tổ chức nghiêm túc, khoa học, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19. Thông qua Hội thảo, đã cung cấp cho các đại biểu tham dự những vấn đề lý luận và thực tiễn mới, những luận cứ khoa học trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong tổ chức và triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Hằng Nga