Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tham gia Hội thảo khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng mô hình, điển hình góp phần hoàn thành tiêu chí trường chính trị chuẩn hiện nay” và Tổng kết phong trào thi đua năm 2021 Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ
25/11/2021 05:38
Chiều ngày 25/11/2021, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng mô hình, điển hình góp phần hoàn thành tiêu chí trường chính trị chuẩn hiện nay” và Tổng kết phong trào thi đua năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến...
Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tham gia Hội thảo khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng mô hình, điển hình góp phần hoàn thành tiêu chí trường chính trị chuẩn hiện nay” và Tổng kết phong trào thi đua năm 2021 Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ

Thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/HVCTQG ngày 03/02/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Kế hoạch hoạt động thi đua cụm năm 2021; chiều ngày 25/11/2021, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng mô hình, điển hình góp phần hoàn thành tiêu chí trường chính trị chuẩn hiện nay” và Tổng kết phong trào thi đua năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.


Đ/c Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

 Tham dự Hội thảo và Tổng kết phong trào thi đua Cụm số 05, tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị. Tại các điểm cầu có đại diện lãnh đạo các trường chính trị trong cụm, các cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng, các cán bộ, giảng viên có bài tham luận của 7 trường chính trị trong cụm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Thành phố Đà Nẵng.


Đ/c Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng báo cáo tham luận tại Hội thảo

Hội thảo đã nhận được 30 bài viết và nhiều ý kiến tham luận gửi tới Ban Tổ chức. Tham gia phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo những kết quả đạt được của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên… trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; phân tích các yếu tố tác động đến việc nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giảng viên trường chính trị; vai trò trung tâm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của cấp ủy địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường chính trị; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW. Đến nay, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là một trong những số ít trường đạt trên 80% tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1.


Đ/c Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua cụm thi đua số 05

 Chia sẻ các giải pháp trong thời gian tới nhằm đẩy nhanh tiến độ về đích trường chính trị chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW, đặc biệt là trong công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; đồng chí nhấn mạnh: “Xác định đào tạo, bồi dưỡng là công việc gốc của Đảng và là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ, nhà trường cần tích cực tham mưu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách; nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp về tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng; bám sát hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng…cùng với đó là đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên đạt chuẩn…”

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ các trường chính trị phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung bộ năm 2021. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”, năm 2021, các Trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ thực hiện “mục tiêu kép” vừa nâng cao chất lượng, kế hoạch hoạt động, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, công tác cán bộ như: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được 392 lớp/27.681 học viên, bình quân đạt 113% so với kế hoạch; triển khai thực hiện có hiệu quả 01 Nhiệm vụ khoa học cấp bộ; chủ trì thực hiện 05 đề tài khoa học cấp tỉnh, đề xuất thành công 02 đề tài khoa học cấp tỉnh trong năm 2022; chủ trì thực hiện 20 đề tài khoa học cấp trường; tổ chức 01 Hội thảo khoa học khu vực; 03 hội thảo­­ khoa học cấp tỉnh; 08 hội thảo khoa học cấp trường; xuất bản được 18 số Nội san “Thông tin lý luận và thực tiễn”, xuất bản 08 cuốn sách; 02 cán bộ, giảng viên của 02 trường trong Cụm đạt giải tại Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện tổ chức; 09/16 giảng viên đạt “Giảng viên dạy giỏi xuất sắc” được Giám đốc Học viện tặng thưởng Bằng khen và 07/16 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi” cấp Học viện. Các trường cũng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện xây dựng Đề án trường chính trị chuẩn; rà soát, đánh giá mức độ đạt được của nhà trường so với các tiêu chí chuẩn mức 1, mức 2 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 08/7/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn…


Toàn cảnh Hội nghị

Tổng kết phong trào thi đua cụm thi đua số 5 khu vực Bắc Trung Bộ, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An được 7/7 đơn vị trong cụm bầu chọn là đơn vị tiêu biểu đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua; Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa được bầu chọn là đơn vị xuất sắc đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen./.

 

Hằng Nga