Tọa đàm khoa học "Những đóng góp về lý luận của Ph.Ăngghen vào xây dựng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác"
25/11/2020 12:02
Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của Phri-đrich Ăngghen (28/11/1820 – 28/11/2020), sáng ngày 25/11/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Tọa đàm khoa học “Đóng góp về lý luận của Ph.Ăngghen vào xây dựng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác”.
Tọa đàm khoa học

    Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của Phri-đrich Ăngghen (28/11/1820 – 28/11/2020), sáng ngày 25/11/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Tọa đàm khoa học “Đóng góp về lý luận của Ph.Ăngghen vào xây dựng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác”. Tham dự buổi tọa đàm có PGS,TS. Nguyễn Thái Sơn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo khoa, phòng cùng toàn thể giảng viên nhà trường. Đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn văn Thành - Trưởng khoa Lý luận cơ sở chủ trì Hội nghị.

Đ/c Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng, chủ trì Hội nghị phát biểu chỉ đạo

     Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và làm rõ các nội dung: 1. Những đóng góp của Ăngghen về mặt lý luận để xây dựng chủ nghĩa Mác; 2. Những đóng góp của Ăngghen trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác; 3. Những đóng góp của Ăngghen vào phát triển chủ nghĩa Mác.

PGS,TS. Nguyễn Thái Sơn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội

và Nhân văn, Trường Đại học Vinh phát biểu trao đổi tại buổi Tọa đàm

     Phát biểu tại buổi Tọa đàm, PGS, TS. Nguyễn Thái Sơn đã có nhiều thông tin trao đổi cùng các đại biểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp; những đóng góp lớn lao của Ph.Ăng ghen về xây dựng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các luận điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay. Các đại biểu cũng đã được nghe và cùng nhau trao đổi về những đóng góp của Ph.Ăngghen về phép biện chứng; về quá trình phát sinh, phát triển của chủ nghĩa tư bản; về xây dựng Đảng; về Nhà nước, về sứ mệnh toàn thế giới của giai cấp công nhân...

TS. Lê Thu Hường - Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học phát biểu tham luận

     Công tác giảng dạy lý luận chính trị đang đặt ra yêu cầu cấp thiết cần phải gắn với việc góp phần bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó có hệ thống lý luận của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác. Buổi tọa đàm đã tập hợp được những nghiên cứu về những giá trị khoa học và cách mạng của lý luận của Ph. Ăngghen vào xây dựng, bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác; một lần nữa khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng của lý luận của Ph. Ăng ghen trong chủ nghĩa Mác-Lênin đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước ta hiện nay, đề xuât giải pháp hiệu quả nhằm tiếp tục bảo vệ lý luận của Ph.Ăng ghen nói riêng, chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động trong tình hình mới; tăng cường củng cố niềm tin đối với chủ nghĩa Mác - Lênin trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Đ/c Nguyễn Văn Điều - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở phát biểu tham luận

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Thanh Bình khẳng định: Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng ghen, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ và thống nhất về những đóng góp của Ăngghen vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác. Trong điều kiện hiện nay, khi các thế lực phản động có những luận điệu xuyên tạc, bóp méo vai trò và những đóng góp của Ph.Ăngghen thì việc tổ chức tọa đàm càng có ý nghĩa quan trọng, cần thiết để nghiên cứu, đánh giá, khẳng định lại những cống hiến to lớn của Ph.Ăngghen trong sự hình thành, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác.

       Tọa đàm khoa học với chủ đề "Đóng góp về lý luận của Ph.Ăngghen vào xây dựng, bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác" là một trong những hoạt động khoa học sôi nổi trong năm 2020 của Trường Chính trị Nghệ An. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc nhằm  kỷ niệm 200 năm ngày sinh Phri-đrích Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2020), người góp phần sáng lập chủ nghĩa Mác, sau này được bổ sung, phát triển thành Chủ nghĩa Mác -Lênin./.

 

 

 

Hằng Nga