Thông báo mở các Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương; chuyên viên chính và tương đương; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (ngoài giờ hành chính) năm 2024
15/01/2024 02:32
Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có kế hoạch mở các Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương; chuyên viên chính và tương đương; Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương theo hình thức tự nguyện, học ngoài giờ hành chính, năm 2024 cụ thể như sau:...
Thông báo mở các Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương; chuyên viên chính và tương đương; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (ngoài giờ hành chính) năm 2024

THÔNG BÁO

mở các Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương; chuyên viên chính và tương đương; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (ngoài giờ hành chính) năm 2024

-----

          Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có kế hoạch mở các Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương; chuyên viên chính và tương đương; Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương theo hình thức tự nguyện, học ngoài giờ hành chính, năm 2024 cụ thể như sau:       

          1. Đối tượng, tiêu chuẩn

          1.1. Đối với chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương: Là cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu.

          1.2. Đối với chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương: ngoài tiêu chuẩn quy định tại điểm 1.1, người dự học phải có chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo quy định.

          1.3. Đối với chương trình Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương:

          - Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

          - Công chức, viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

          - Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

          2. Thời gian, hình thức

         1.1. Thời gian:

          - Thời gian học: Chủ yếu học vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, hoặc theo nhu cầu của phần đông học viên đăng kí.

          + Đối với chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương; chuyên viên chính và tương đương: Dự kiến 02 tháng

          + Đối với chương trình Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương: Dự kiến 01 tháng.

          - Thời gian khai giảng: Liên tục các tháng trong năm.

          - Hình thức: Trực tuyến .

          3. Văn bằng chứng chỉ được cấp

          3.1. Đối với Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương: Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương theo quy định của Bộ Nội vụ.

          3.2. Đối với Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương: Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương.

          3.3. Đối với Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương: Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

          4. Phí đào tạo

          4.1. Đối với Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương: 2.800.000 đ (Hai triệu tám trăm ngàn đồng chẵn).

          4.2. Đối với Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương: 3.200.000 đ (Ba triệu hai trăm ngàn đồng chẵn).

          4.3. Đối với Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương: 2.000.000 đ (Hai triệu đồng chẵn).

          5. Hồ sơ thủ tục

         - Công văn cử đi học của đơn vị hoặc Đơn xin đi học của cá nhân có xác nhận của cơ quan công tác.

         - Bản sao chứng nhận học xong chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên hoặc Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chương đương (đối với người dự học Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương).

          Hồ sơ đăng ký gửi về phòng Quản lý Đào tạo & NCKH, Trường Chính trị Nghệ An hoặc qua số điện thoại 0948766239, Đ/c Thái Thị Kim Anh, Email: kimanhdtctna@gmail.com.

          Ghi chú: Các đơn vị, địa phương cử cán bộ tham gia phối hợp cùng nhà trường trong quản lý học viên./.