Tham gia Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Bộ Quy chế Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
22/10/2021 09:46
Thực hiện Kế hoạch số 419-KH/HVCTQG ngày 05/10/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về sửa đổi bổ sung bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sáng nay, ngày 22/10/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp sóng điểm cầu Hội nghị trực tuyến Góp ý dự thảo Bộ Quy chế quản lý đào tạo...
Tham gia Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Bộ Quy chế Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

     Thực hiện Kế hoạch số 419-KH/HVCTQG ngày 05/10/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về sửa đổi bổ sung bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sáng nay, ngày 22/10/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tiếp sóng điểm cầu Hội nghị trực tuyến Góp ý dự thảo Bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chủ trì Hội nghị; cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học…; tham dự Hội nghị từ đầu cầu Học viện và các điểm cầu khác có đại diện Ban Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Học viện và 63 trường chính trị trên toàn quốc. Chủ trì Hội nghị PGS,TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tham luận tại Hội nghị

      Phát biểu tại Hội nghị, TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị báo cáo tóm tắt những điểm mới của dự thảo Quy chế Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương -  trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các trường, trong đó có sự điều chỉnh những điểm bất hợp lý của quy chế hiện hành.

 Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trường Chính trị

       Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhấn mạnh: “Quá trình xây dựng Dự thảo Bộ Quy chế Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần này đã có nhiều sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phù hợp, sát thực tế; giúp các trường giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện của quy chế cũ. Đề xuất, góp ý cho nội dung quy chế Quản lý đào tạo trung cấp lý luận chính trị mới; thay mặt lãnh đạo nhà trường, đồng chí tiếp tục đề xuất điều chỉnh một số nội dung như: quy định thẩm quyền xem xét, quyết định cho học viên nghỉ học; điều kiện thi bổ sung; tỷ lệ học viên viết khóa luận; quy định về tính điểm rèn luyện học viên…các nội dung đề xuất đều dựa trên thực tế đào tạo bồi dưỡng của nhà trường trong thời gian qua, phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như đảm bảo quyền lợi cho học viên. Tại Hội nghị đồng chí cũng đưa ra một số nội dung đề xuất liên quan đến các Quy chế khác…

     Hội nghị cũng đã được nghe nhiều ý kiến tham luận, góp ý của các trường chính trị về những điểm mới trong dự thảo các quy chế: Quy chế đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị; Quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó chú trọng thảo luận về đối tượng dự tuyển, độ tuổi đi học, phân loại hình thức đào tạo, mối quan hệ giữa trường và cấp ủy cử đi học, tính quy đổi giờ chuẩn đối với Hội đồng thi tốt nghiệp, thi hết phần học, quy đổi giờ khoa học, tiêu chuẩn giảng viên…

Toàn cảnh Hội nghị

     Phát biểu kết luận hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn các ý kiến tham luận của lãnh đạo các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí đề nghị lãnh đạo trường tiếp tục đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng mà trường đảm nhận theo Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên, cử giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu thực tế góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác… Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giao cho Vụ Các trường chính trị tiếp thu và hoàn thiện bộ Quy chế trước khi trình Giám đốc Học viện ban hành./.