Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10/2021 theo Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
05/10/2021 10:33
Thực hiện Chỉ thị số 13 -CT/TU ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngày 4/10/20211 chi bộ khoa Lý luận cơ sở và khoa Xây dựng đảng được chọn làm đơn vị điểm tổ chức sinh hoạt thường kỳ, kỳ họp tháng 10/2021, Tham dự và chỉ đạo sinh hoạt chi bộ có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng...
Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10/2021 theo Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

     Thực hiện Chỉ thị số 13 -CT/TU ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; ngày 4/10/2021 chi bộ khoa Lý luận cơ sở và chi bộ khoa Xây dựng đảng được chọn làm đơn vị điểm tổ chức sinh hoạt thường kỳ, kỳ họp tháng 10/2021, Tham dự và chỉ đạo sinh hoạt chi bộ có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên chi bộ khoa Lý luận cơ sở và chi bộ khoa Xây dựng Đảng.

 Đ/c Nguyễn Văn Thành – Bí thư chi bộ khoa Lý luận cơ sở chủ trì điều hành sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10/2021

 Đ/c Ngô Bá Cường – Bí thư chi bộ khoa Xây dựng đảng chủ trì điều hành sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10/2021

     Tại kỳ sinh hoạt, quy trình các bước được tuân thủ đúng quy định. Các chi bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung sinh hoạt. Các thông tin về tình hình đảng viên; tình hình thời sự trong nước, quốc tế, trong tỉnh; các văn bản, chỉ thị, nghị quyết… được cập nhật và phổ biến kịp thời đến từng đảng viên, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến nội dung học tập bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/10/1949), chào mừng ngày truyền thống các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy.

 Đ/c Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại Chi bộ khoa Xây Dựng Đảng

 

Đ/c Dương Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại chi bộ khoa Lý luận cơ sở

      Cũng tại kỳ họp, các nội dung đánh giá về tình hình tư tưởng đảng viên, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong tháng 9/2021; đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.. được chi bộ tiến hành một cách nghiêm túc, bài bản; có 23 lượt ý kiến phát biểu thảo luận và chỉ đạo tại kỳ sinh hoạt.

  Đ/c Phan Tiến Dũng – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại kỳ sinh hoạt chi bộ khoa Lý luận cơ sở

 Đ/c Nguyễn Thị Loan – đảng viên chi bộ khoa Xây dựng Đảng phát biểu ý kiến tại hội nghị

    Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên sinh hoạt thường kỳ chi bộ khoa Xây dựng Đảng, đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng biểu dương và đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hai chi bộ. Mặc dù lần đầu tiên chi bộ thực hiện sinh hoạt thường kỳ theo quy định 08-QĐ/TU nhưng những nội dung triển khai của chi bộ từ các kỳ sinh hoạt trước cũng đã đảm bảo đầy đủ quy trình các bước; hồ sơ sổ ghi biên bản được ghi chép đầy đủ, cẩn thận. Các ý kiến thảo luận mang tính xây dựng và bám sát yêu cầu nhiêm vụ chính trị của chi bộ. Đồng chí nhấn mạnh, Quy định 08-QĐ/TU là một nội dung quan trọng cần triển khai thực hiện nghiêm túc, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ một cách thiết thực, hiểu quả nhất. Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 là kỳ sinh hoạt đầu tiên các chi bộ thực hiện tự chấm điểm theo các tiêu chí được quy định trong Quy định 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cả hai chi bộ đều đạt kết quả tốt (92 và 93/100đ). Việc chấm điểm đảm bảo dân chủ, khách quan, chính xác, được chi bộ biểu quyết thông qua. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cấp ủy và đảng viên hàng năm. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các chi bộ tiếp tục phát huy, phấn đấu trở thành chi bộ kiểu mẫu trong toàn Đảng bộ…

     Phiên sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10/2021 có sự tham dự đầy đủ các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Điều này thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy trong việc kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; nắm bắt tình hình thực tiễn tại chi bộ để có những định hướng chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Đây cũng là nguồn động viên to lớn để đảng viên chi bộ nói riêng, Đảng bộ Trường nói chung yên tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và những năm tiếp theo.