Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và xây dựng khung chương trình, bộ tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Nghệ An”
26/12/2023 08:53
Chiều ngày 22/12, Sở KH&CN Nghệ An đã tổ chức nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và xây dựng khung chương trình, bộ tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Nghệ An” do ông Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh làm chủ nhiệm. Đề tài do Trường Chính trị tỉnh chủ trì thực hiện...
Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và xây dựng khung chương trình, bộ tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Nghệ An”

Chiều ngày 22/12, Sở KH&CN Nghệ An đã tổ chức nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và xây dựng khung chương trình, bộ tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Nghệ An” do ông Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh làm chủ nhiệm. Đề tài do Trường Chính trị tỉnh chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Tham dự nghiệm thu với sự có mặt của ông Đinh Ngọc Thắng - Hiệu trưởng Trường Khoa học Xã hội Nhân văn, trường Đại học Vinh, Chủ tịch hội đồng, ông Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các chuyên gia, khách mời đến từ các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện. Đề tài được triển khai từ tháng 6/2021 đến nay và đã hoàn thành đầy đủ nội dung theo đúng hợp đồng với mục tiêu chính là đánh giá được thực thực trạng công tác bồi dưỡng và xây dựng bộ tài liệu bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã ở tỉnh Nghệ An nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả

Thành viên hội đồng đánh giá đề tài

Qua báo cáo được trình bày, các thành viên hội đồng phản biện đã đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện của đề tài với tính ứng dụng cao, các phương pháp đánh giá cụ thể. Đề tài đã xây dựng 7 bộ tài liệu phù hợp cho từng đối tượng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy phục vụ cho công tác bồi dưỡng công chức cấp xã.  Bên cạnh đó, hội đồng cũng đưa ra một số nội dung góp ý cần hoàn thiện như: Cần có các bảng đánh giá ở các bảng khảo sát, xây dựng bảng đối sánh để có tính thuyết phục hơn, phần đề xuất kiến nghị cần làm rõ hơn… Ngoài ra hội đồng cũng đề xuất đơn vị chủ trì sau khi tiếp thu chỉnh sửa cần tham mưu với UBND tỉnh có các chủ trương chính sách đưa kết quả đề tài triển khai thành bộ tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy, bồi dưỡng công chức cấp xã trong thời gian tới.
Hội đồng thông qua và đồng ý nghiệm thu, xếp  loại: Xuất sắc./.

Nguồn: Theo ngheandost.gov.vn