Khai mạc Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã năm 2024
10/06/2024 09:44
Thực hiện Kế hoạch số 213-KH/TU, ngày 18/1/2024 của Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2024; sáng ngày 10/6/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc 02 Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự lễ khai mạc có đồng chí Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng gần 100 học viên 02 lớp Bồi dưỡng...
Khai mạc Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 213-KH/TU, ngày 18/1/2024 của Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2024; sáng ngày 10/6/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc 02 Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự lễ khai mạc có đồng chí Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng gần 100 học viên 02 lớp Bồi dưỡng.

 

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp học

Lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện theo Quyết định số 1117-QĐ/BNV, ngày 11/2/2022 của Bộ Nội vụ và Đề án số 18-ĐA/TU ngày 19/5/2019 của Tỉnh ủy Nghệ An. 02 lớp có 100 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã đến từ các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong thời gian học, các học viên sẽ được trang bị, bồi dưỡng các kiến thức về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBND xã; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước; kỹ năng chuyên môn; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã...

Đ/c Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Lớp học

Ngoài ra, cả hai lớp sẽ được giảng viên trao đổi một số vấn đề nhận thức và thực tiễn trong công tác xây dựng nông thôn mới tại Nghệ An và định hướng giai đoạn 2021 - 2026.

 

Đ/c Nguyễn Phùng Khánh - Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Vương Quang Minh - HIệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Những nội dung trong chương trình bồi dưỡng có ý nghĩa thiết thực, bổ ích, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn đặt ra của công tác lãnh đạo quản lý, điều hành và thực thi công vụ; góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng trong giải quyết công việc; giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã trên địa bàn tỉnh nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo sự nhận thức chung, thống nhất trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Lễ khai mạc lớp học