Khai mạc lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã năm 2020
14/09/2020 09:29
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2020, sáng ngày 14/9/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã năm 2020. Dự Lễ khai mạc có đồng chí Lê Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu
Khai mạc lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã năm 2020

     Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2020, sáng ngày 14/9/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã năm 2020. Dự Lễ khai mạc có đồng chí Lê Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo khoa, phòng cùng các học viên lớp học.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc lớp học 

    Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã năm 2020 được mở theo Đề án số 18 ngày 27/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về "xây dựng chương trình bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp cơ sở giai đoạn 2019-2025". Tham gia khóa học, các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác tôn giáo và kỹ năng vận động các chức sắc tôn giáo; nghiệp vụ công tác dân vận trong thời kỳ mới; chức năng , nhiệm vụ và kỹ năng công tác của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã; Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền... 01 buổi thảo luận, trao đổi và nghe báo cáo chuyên đề, 01 bài kiểm tra cuối khóa.

Đ/c Lê Thị Hoài Chung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
phát biểu khai mạc lớp học

     Thông qua khóa học, các học viên sẽ được trang bị, bổ sung, cập nhật kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Mặt trận ở cơ sở, giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Mặt trận cấp xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước..., củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đ/c Trần Duy Rô Nin - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo
và nghiên cứu khoa học công bố các quyết định

     Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Thị Hoài Chung chúc mừng 153 học viên về tham gia khóa học. Để lớp học đạt kết quả tốt, đồng chí đề nghị Ban Giám hiệu, các khoa phòng quan tâm, giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô giáo tham gia giảng dạy quản lý lớp học chặt chẽ, sâu sát tình hình lớp học; nghiên cứu áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp, dễ hiểu. Về phía học viên, đồng chí yêu cầu phải xác định đúng động cơ, thái độ học tập, xây dựng nề nếp học tập, rèn luyện nghiêm túc. Nhân dịp này, đồng chí cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm phối hợp và tạo điều kiện của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị cử học viên tham gia khóa học và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà trong thời gian tới./.

Hằng Nga