Khai mạc lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã năm 2020
17/08/2020 09:28
Ngày 17/8/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) cấp xã năm 2020. Dự Lễ khai mạc có đồng chí: Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng, Dương Thanh Bình – Phó hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể học viên lớp học...
Khai mạc lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã năm 2020

     Ngày 17/8/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) cấp xã năm 2020. Dự Lễ khai mạc có đồng chí: Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng, Dương Thanh Bình – Phó hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể học viên lớp học.

Đồng chí Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc lớp học

     Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã năm 2020 có 161 học viên. Trong thời gian học tại trường, các học viên được trang bị các nội dung: Chức năng, nhiệm vụ và kỹ năng công tác của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; công tác xây dựng và phát triển tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ; công tác tuyên truyền, giáo dục, kỹ năng giám sát và phản biện xã hội của tổ chức Hội; nghiệp vụ công tác dân vận trong thời kỳ mới; kỹ năng nắm bắt và xử lý thông tin dư luận xã hội; phương pháp vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc và tổ chức cuộc sống gia đình; nghiệp vụ vận động phụ nữ phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo; kỹ năng trình bày bài nói; hướng dẫn tổ chức diễn đàn, đối thoại; câu lạc bộ và các loại hình sinh hoạt; hướng dẫn khai thác và quản lý các nguồn vốn vay; kỹ năng xử lý tình huống và điểm nóng chính trị - xã hội; kỹ năng điều hành, chủ trì cuộc họp; công tác văn phòng và đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm HĐH công tác văn phòng ở cấp cơ sở hiện nay; Kỹ năng lập kế hoạch, đề án, dự án, thiết kế chương trình công tác, hoạt động của Hội LHPN xã.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thắng- Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định

     Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Dương Thanh Bình - Phó hiệu trưởng nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh cũng như chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc. Lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho cán bộ hội LHPN chủ chốt cơ sở nâng cao nhận thức những vấn đề cơ bản của công tác vận động phụ nữ trong thời kỳ mới; những kỹ năng, nghiệp vụ của công tác hội và phong trào phụ nữ hiện nay.

Toàn cảnh lễ khai mạc

     Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt, đồng chí yêu cầu: Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, khoa Xây dựng Đảng, giảng viên tham gia giảng dạy tổ chức, quản lý lớp học theo đúng quy chế; các học viên tham gia học tập đầy đủ, trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của nhà trường; sớm vận dụng những kiến thức được trang bị vào hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng công tác phụ nữ tại cơ sở; tuyên truyền, vận động các chị em phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Hằng Nga