Khai mạc lớp Bồi dưỡng Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã; lớp Bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024 (đợt 1)
08/04/2024 02:26
Thực hiện Kế hoạch số 213-KH/TU, ngày 18/1/2024 của Tỉnh ủy Nghệ An vè đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2024; sáng ngày 08/4/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc 02 Lớp Bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp sơ sở năm 2024 đối với 2 chức danh Ch Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy cấp xã...
Khai mạc lớp Bồi dưỡng Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã; lớp Bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội  năm 2024 (đợt 1)

Thực hiện Kế hoạch số 213-KH/TU, ngày 18/1/2024 của Tỉnh ủy Nghệ An vè đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2024; sáng ngày 08/4/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc 02 Lớp Bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp sơ sở năm 2024 đối với 2 chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng 100 học viên 02 lớp Bồi dưỡng.

Các đại biểu tham dự Lễ chào cờ khai mạc lớp học

Đây là lớp bồi dưỡng đầu tiên trong năm 2024 về tiếp tục thực hiện Đề án số 18 – ĐA/TU ngày 27/5/2019 xây dựng chương trình bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp cơ sở giai đoạn 2019-2025 của Tỉnh ủy Nghệ An. Theo chương trình, học viên tham gia khóa bồi dưỡng dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã sẽ được cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; kỹ năng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã…

Đ/c Nguyễn Phùng Khánh – Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học

Lớp bồi dưỡng dành cho Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã sẽ được cập nhật những kiến thức, kỹ năng công tác về tổ chức cán bộ; kỹ năng nắm bắt và xử lý thông tin, dư luận xã hội và điểm nóng chính trị - xã hội; công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng, kỷ luật đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở trong phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên… Đây là những chuyên đề có ý nghĩa thiết thực, giúp cho cán bộ chủ chốt cấp xã vận dụng tốt hơn trong quá trình giải quyết công việc.

 

 Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Lớp học

     Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu; xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn; sắp xếp, bố trí thời gian tham gia học tập đầy đủ. Đồng chí cũng đề nghị phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên được phân công giảng dạy thực hiện tốt quy chế đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng môi trường học tập nghiêm túc, khoa học; tạo được diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm công tác giữa các học viên; tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng. Khóa học là cơ hội để các học viên nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, cập nhật những kiến thức mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới.

Quang cảnh Lễ khai mạc lớp học

 

Hằng Nga