Khai mạc các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Đảng cho cán bộ cấp xã năm 2022 (Lớp 1, 2,3)
22/08/2022 10:00
Thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức kỹ năng công tác cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2023”, sáng 22/8/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Đảng cho cán bộ cấp xã năm 2022 (Lớp 1, 2,3). Dự lễ khai mạc có các đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;...
Khai mạc các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Đảng cho cán bộ cấp xã năm 2022 (Lớp 1, 2,3)

Thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức kỹ năng công tác cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2023”, sáng 22/8/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Đảng cho cán bộ cấp xã năm 2022 (Lớp 1, 2,3). Dự lễ khai mạc có các đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể học viên lớp học

 

Các đại biểu tham dự làm lễ chào cờ

 Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Đảng cho cán bộ cấp xã năm 2022 (lớp 1, 2, 3) có 152 học viên tham gia. Trong thời gian 7 ngày, các học viên được tiếp cận với các chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng cấp xã: công tác cán bộ và xử lý tình huống trong công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật đảng; nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội; tổ chức tiếp công dân và đối thoại trực tiếp với công dân; kỹ năng lãnh đạo của đảng ủy cấp xã về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; năng lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của đảng ủy cấp xã; kỹ năng xây dựng và thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch của đảng ủy cấp xã; kỹ năng tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ ở cấp xã; bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong công tác và lối sống cho cán bộ, đảng viên ở cấp xã.

 

Đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc lớp học

Đ/c Nguyễn Phùng Khánh – Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng gửi lời chúc mừng các học viên  được tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh: Việc tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng các chức danh cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh; bồi dưỡng cập nhật những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành; kỹ năng tác nghiệp, xử lý tình huống; nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

 

Toàn cảnh lễ khai mạc

 Đồng chí yêu cầu các học viên, phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên được phân công giảng dạy thực hiện tốt quy chế đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng môi trường học tập nghiêm túc, khoa học. Từ đây tạo được diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm công tác giữa các học viên trong quá trình tham gia lớp học./.