Khai mạc các lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ chính quyền cấp xã năm 2022
16/09/2022 01:11
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2022, sáng ngày 15/9/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc các lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ chính quyền cấp xã năm 2022. Dự Lễ khai mạc có đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng, Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường cùng toàn thể học viên khóa học...
Khai mạc các lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ chính quyền cấp xã năm 2022

     Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2022, sáng ngày 15/9/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc các lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ chính quyền cấp xã năm 2022. Dự Lễ khai mạc có đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng, Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường cùng toàn thể học viên khóa học.

Các  đại biểu dự lễ Khai mạc

      Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ chính quyền cấp xã năm 2022 là Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong thời gian học tại trường, các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản của cán bộ chính quyền cấp xã: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành, kỹ năng áp dụng pháp luật, kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch, đề án; kỹ năng xây dựng và ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định; kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp; kỹ năng quản trị và xử lý mâu thuẫn, xung đột; kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng giap tiếp, ứng xử và thuyết trình; kỹ năng xử lý vấn đề báo nêu, dư luận xã hội và quan hệ với truyền thông; kỹ năng thực hiện pháp luật dân chủ ở cấp xã.

Đ/c Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc lớp học

     Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Phan Tiến Dũng chúc mừng các học viên được tham gia khóa học. Đồng chí khẳng định: Việc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã năm 2022 là một trong những nội dung thực hiện Đề án số 05-Đ/TU ngày 11/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2023". Đây là cơ hội để giúp các học viên nắm bắt những kiến thức, kỹ năng với những nội dung thiết thực, bổ ích, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần nâng cao trình độ năng lực thực thi công vụ, nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã; hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, nâng cao sự hài lòng của nhân dân trên địa bản tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay,

Đ/c Nguyễn Phùng Khánh - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học công bố các quyết định

     Để khóa học diễn ra thành công, đồng chí đề nghị Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên được phân công giảng dạy thực hiện tốt quy chế đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng môi trường học tập nghiêm túc, khoa học; tạo được diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm công tác giữa các học viên; tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng, phát huy vai trò trung tâm của người học. Các học viên xác định đúng đắn động cơ học tập, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, tham gia học tập đầy đủ các nội dung chương trình để khóa học đạt được kết quả cao nhất; kết thúc khóa học các học viên biết vận dụng các kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào hoạt động thực tiễn để làm tốt công tác điều hành tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XIII.

 

Hằng Nga